Aktualności

Sesja Plenarna Komitetu Regionów

2009.02.16 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:45

Autor: Julia Sekita, Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Administrator

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 78. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli w dniach 12 – 13 lutego br.

W pierwszym dniu Sesji Plenarnej Komitetu Regionów czeski minister ds. rozwoju regionalnego Ciril Svoboda zaprezentował priorytety czeskiej prezydencji w dziedzinie polityki spójności i regionalnej UE. Ciril Svoboda zaapelował o solidarność na rzecz biedniejszych regionów. Stworzenie „Europy bez barier” to hasło przewodnie wystąpienia. Drugiego dnia Sesji Marszałek uczestniczył w posiedzeniu Międzyregionalnej Grupy „Region Morza Bałtyckiego”, podczas którego dyskutowano na temat projektu opinii Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej Komitetu Regionów „Rola władz lokalnych i regionalnych w nowej strategii na rzecz Morza Bałtyckiego”. Tematyka obrad podczas Sesji Plenarnej obejmowała również takie zagadnienia jak: transport ekologiczny i opieka zdrowotna. Szczególnie burzliwa była debata na temat opinii w sprawie Zielonej Księgi nt. Spójności Terytorialnej. Do projektu złożono ponad 70 poprawek.

Ponadto Marszałek Adam Struzik uczestniczył w spotkaniach: grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej (European People's Party) oraz polskiej grupy narodowej, którego gościem była Zastępca Kierownika Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej Radca Minister Karolina Ostrzyniewska. Podczas posiedzenia omawiano m.in. inicjatywę delegacji polskiej w sprawie partnerstwa wschodniego oraz inicjatywę powołania międzyregionalnej grupy na rzecz rozwiązania kryzysu w przemyśle samochodowym. Grupa powstaje z inicjatywy Przewodniczącego Regionu Bretanii i ma na celu podjęcie działań, które wspomogą przemysł samochodowy – wypracowanie inicjatyw wspólnych z Komisją Europejską, rozpatrzenie możliwości wykorzystania Programów UE, a także wymianę informacji i dobrych praktyk pomiędzy regionami. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że jest to problematyka ogólnonarodowa i zachęcał do udziału w grupie pozostałych członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych, ale mogą również porozumiewać się z Komitetem, gdy uznają to za stosowne. Ze swojej strony, Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 1292

powrót