Aktualności

80. Sesja Plenarna Komitetu Regionów

2009.06.19 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:07

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 

W dniach 17-18 czerwca br. w Brukseli odbyła się 80. Sesja Plenarna Komitetu Regionów. W obradach wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Członkowie Komitetu Regionów zapoznali się z koncepcją prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej, którą przedstawił Mats Odell – szwedzki minister ds. administracji lokalnej i rynków finansowych. Podczas posiedzenia omówiono m.in. kwestię Forum w sprawie Partnerstwa Wschodniego oraz sprawy związane z kolejną edycją Open Days – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Poruszono także zagadnienia związane z pakietem morskim i przybrzeżnym, gospodarowaniem bioodpadami w Unii Europejskiej oraz rozwojem globalnego podejścia do kwestii migracji.

Marszałek wziął również udział w spotkaniach: grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej (European People's Party) i polskiej grupy narodowej.

Drugi dzień Sesji poświęcony został obradom Międzyregionalnej Grupy „Regiony Morza Bałtyckiego”. Dyskutowano na temat projektu opinii Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej Komitetu Regionów „Rola władz lokalnych i regionalnych w nowej strategii na rzecz Morza Bałtyckiego”.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 660

powrót