Aktualności

Marszałek członkiem Prezydium Komitetu Regionów

2010.02.10 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:50

Autor: Sylwia Sztark, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik został powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów podczas sesji inaugurującej nową kadencję 2010-2015.
 

Prezydium jest motorem działań Komitetu Regionów. Opracowuje program polityczny Komitetu na początku każdej kadencji, nadzoruje jego realizację i koordynuje pracę na sesjach plenarnych i posiedzeniach komisji. Prezydium zbiera się siedem razy do roku: przed każdą z pięciu sesji plenarnych w Brukseli i na dwóch posiedzeniach nadzwyczajnych, z których każde odbywa się w państwie członkowskim obejmującym przewodnictwo w Radzie. Jako polityczna siła napędowa Komitetu Regionów, Prezydium odzwierciedla pluralizm panujący w Komitecie. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący oraz 27 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego) i przewodniczący grup politycznych. Zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Polsce przypadają trzy miejsca. Marszałek jest członkiem Komitetu Regionów od 2004 roku, w prezydium będzie zasiadał przez najbliższe dwa i pół roku.

Po ukonstytuowaniu nowego składu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nową kadencję w nowym składzie rozpoczął Komitet Regionów. W dniach 9 – 10 lutego do Brukseli przybyło 344 burmistrzów, merów, radnych, posłów do zgromadzeń regionalnych, przewodniczących regionów z całej Europy, by wybrać swe nowe władze, dyskutować o priorytetach politycznych regionów i władz lokalnych w Europie na najbliższe pięć lat.

Nowi członkowie Komitetu Regionów w trosce o obywateli będą wpływać na działania podejmowane przez Unię Europejską. Oprócz poszerzenia zakresu obowiązkowych konsultacji w ramach europejskiego procesu legislacyjnego Komitetowi na mocy Traktatu Lizbońskiego przyznano także prawo odwoływania się do Trybunału Sprawiedliwości w obronie uprawnień władz regionalnych i lokalnych.

Na posiedzeniu inauguracyjnym członkowie Komitetu Regionów wybrali Przewodniczącego – pierwszą w historii kobietę Mercedes Bresso – przewodniczącą regionu Piemont (Włochy). Pierwszym Wiceprzewodniczącym został Ramón Luis Valcárcel Siso – przewodniczący wspólnoty autonomicznej Murcia (Hiszpania). Przewodnicząca podczas swojego pierwszego wystąpienia podkreśliła, że „czas instytucjonalnej debaty już się zakończył. Nadszedł czas wcielenia Traktatu Lizbońskiego w życie. Komitet Regionów nie będzie wyłącznie potakiwał, lecz włączy się do politycznej debaty z konkretnymi propozycjami”.

Wiadomo już, że po dwuipółletniej kadencji, dzięki porozumieniu dwóch największych grup politycznych w Komitecie Regionów: PES (Partia Europejskich Socjalistów) oraz EPP (Europejska Partia Ludowa) przedstawiciel Hiszpanii obejmie stanowisko Przewodniczącego w 2012 r. po zakończeniu misji przez przedstawicielkę Włoch.

Swoje prace rozpoczęły także Komisje merytoryczne Komitetu Regionów. Prezydium Komitetu Regionów poprzedniej kadencji postanowiło utrzymać liczbę komisji na poziomie sześciu. Nastąpiło połączenie komisji CONST (ds. Konstytucyjnych, Sprawowania Rządów w Europie i Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) i RELEX (ds. Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej) w wyniku czego powstała Komisja CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych i Zewnętrznych). Ponadto Komisja DEVE została podzielona na Komisje: ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) oraz NAT (Komisja Zasobów Naturalnych). Marszałek Województwa Mazowieckiego w nowej kadencji Komitetu Regionów będzie uczestniczył w pracach Komisji: CIVEX oraz ENVE.

Liczba wyświetleń: 1014

powrót