Aktualności

Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów

2010.03.01 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:49

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O przyszłości polityki spójności oraz strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego dyskutowali w Brukseli członkowie Komisji COTER podczas posiedzenia, które odbyło się 26 lutego br. W obradach Komisji ds. Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów wziął udział m.in.. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Komisja Europejska zwróciła się do Komitetu Regionów z prośbą o opracowanie opinii perspektywicznej dotyczącej polityki spójności po 2013 roku. Celem Komisji jest takie wypracowanie polityki spójności, aby pozostała ona skutecznym narzędziem harmonijnego i trwałego rozwoju Unii Europejskiej. Podczas obrad ustalono m.in., że warunkiem skutecznego rozwoju spójnej polityki UE jest uwzględnienie, w stopniu większym niż dotychczas, rezultatów uzyskanych na szczeblach lokalnym i regionalnym.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 657

powrót