Aktualności

124 posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów

2010.09.13 10:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:39

Autor: Katarzyna Mańska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 10 września 2010 r., wziął udział w pierwszym w tym półroczu posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów, które odbyło się w Antwerpii.

 

Podczas posiedzenia zostały zaprezentowane priorytety prezydencji belgijskiej w Radzie UE, wśród których kluczowym elementem będzie debata w sprawie reformy budżetu UE. Podejmowane będą także dalsze prace nad strategią „Europa 2020”. Jeden z projektów przewodnich tej strategii – „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” to projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, wsparcia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.

 

Przedstawiciele regionów dyskutowali także na temat przyszłych ram budżetowych UE oraz planu działania w zakresie komunikacji na lata 2010–2011.

 

Podczas pobytu w Belgii Marszałek Adam Struzik udzielił także wywiadu dla gazety „Europolitics”, którego fragmenty ukażą się w artykule na temat „Regionów Przejściowych” w wydaniu specjalnym „Europolitics” podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS w Brukseli, planowanego na pierwsze dni października br.

 

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 767

powrót