Aktualności

Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów

2010.09.22 15:05 , aktualizacja: 2013.06.18 12:39
Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Komisji ENVE Komitetu Regionów (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii), które odbyło się 22 września br. w Brukseli.

 

Tematem kolejnego spotkania był komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Post-kopenhaska międzynarodowa polityka przeciwdziałania zmianie klimatu: natychmiastowe kroki, aby ożywić globalne działania”. Omówiono również perspektywy planu działań dotyczącego energetyki, w szczególności kwestie związane ze zrównoważonym wykorzystaniem biomasy. 

 

Członkowie Komitetu Regionów zwrócili uwagę na fakt, że produkcja bioenergii zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego może działać pobudzająco na rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Ustanowienie wiążących wymogów rozwoju zrównoważonego w zakresie wykorzystywania źródeł biomasy stałej i gazowej wprowadziłoby spójność w zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Przyniosłoby to korzyści zarówno jej producentom jak i użytkownikom. Przedstawiciele Komisji ENVE podkreślili, że wiele władz lokalnych i regionalnych posiada kompetencje legislacyjne w zakresie polityki energetycznej i odgrywa rolę inicjującą w zakresie promocji energii ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy. Dlatego też pomyślny rozwój produkcji energii zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym wymaga zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w pełnym zakresie ich działań i obowiązków.

Liczba wyświetleń: 924

powrót