Aktualności

Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów

2010.10.06 16:10 , aktualizacja: 2013.06.18 12:38

Autor: Katarzyna Mańska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota

O polityce spójności, strategii „Europa 2020”, a także polskiej prezydencji w UE dyskutowano podczas 125. Posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów oraz 86. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. W obradach, które odbyły się w dniach 4-6 października br. w Brukseli, wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Podczas posiedzenia Sesji Plenarnej Komitetu Regionów zainaugurowano VIII edycję Open Days. Gości Europejskiego Tygodnia Miast Regionów przywitali m.in.: odpowiedzialna za rozwój regionalny, przewodnicząca Komisji Parlamentu Europejskiego, Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso, a także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

 

Podczas obrad sekretarz stanu ds. federalnych i europejskich, pełnomocnik kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy rządzie federalnym dr Michael Schneider, zaprezentował projekt opinii Komitetu Regionów pn. „Wkład polityki spójności w strategię »EUROPA 2020«”. Przypomniał, że w minionych latach Komitet Regionów wielokrotnie podejmował kwestię strategii lizbońskiej oraz dyskutował nad udziałem samorządów lokalnych i regionalnych w jej realizacji. Przedstawiciele Komitetu Regionów angażowali się również w kwestię zapisów strategii „Europa 2020”. Zwrócili uwagę m.in. na fakt, że przedłożenie komunikatu Komisji Europejskiej i konkluzji Rady Europejskiej w sprawie strategii „Europa 2020” oznacza podjęcie ważnych decyzji, dotyczących przyszłych działań UE poświęconych wspieraniu zrównoważonego rozwoju, innowacji i zatrudnienia.

 

Marszałek Adam Struzik wziął także udział w spotkaniu Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia omówiono stan przygotowań do współpracy z Komitetem Regionów w ramach polskiej prezydencji w UE. Dyskutowano o przyszłym składzie Komitetu Regionów, a Kierownik Działu Prasowego Komitetu Regionów Christian Gsodam zaprezentował program pilotażowy "Europejski Burmistrz Roku” oraz broszurę na temat polskiej prezydencji, która wkrótce zostanie rozpowszechniona na forum europejskim.

 

5 października br., w ramach VIII edycji Open Days, odbyło się seminarium konglomeratu "Partnerstwo Regionów Kreatywnych", współorganizowane przez województwo mazowieckie. W seminarium wzięła udział delegacja z Mazowsza, której przewodniczył marszałek Adam Struzik. Podczas spotkania zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM Mariusz Frankowski, na przykładzie wniosków obejmujących dwa okresy programowania, zaprezentował zagadnienia związane z wpływem funduszy strukturalnych na promocję przedsiębiorczości i wsparcie innowacyjnych firm typu start-up.

Liczba wyświetleń: 1194

powrót