Aktualności

Bezpieczeństwo przede wszystkim

2010.12.06 15:50 , aktualizacja: 2012.03.06 12:39

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O metodach poprawy bezpieczeństwa na Mazowszu, zadaniach zrealizowanych w 2010 roku w ramach programu Gambit Mazowiecki oraz przystąpieniu do przygotowania interaktywnej mapy zdarzeń drogowych 6 grudnia br. dyskutowała Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Istotnym punktem posiedzenia Rady stało się podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania Komisji Stałych. Zatwierdzono także plan wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz przyjęto przyszłoroczny plan pracy Rady.

 

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa przy Marszałku Województwa Mazowieckiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2006 roku. Do zadań Rady należą m.in.: koordynowanie i określanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych.

Liczba wyświetleń: 1698

powrót