Aktualności

Wspólnie o przyszłości europejskich regionów

2011.01.28 13:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:37

Autor: Nina Małachowska, Biuro Przedstawicielskie WM w Brukseli, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O lokalnych systemach żywnościowych, zintegrowanej polityce morskiej, bezpiecznych systemach emerytalnych w Europie, uprawie roślin modyfikowanych genetycznie oraz zgodności wykorzystania biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju dyskutowano podczas 88. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli w dniach 26-28 stycznia br. W obradach wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Członkowie Prezydium Komitetu Regionów, wywodzących się z EPP, spotkali się z Komisarzem ds. Rozwoju Regionalnego Johannesem Hahnem. Stało się to okazją do dyskusji nad podstawowymi złożeniami polityki spójności w okresie finansowania 2014-2020. Dużą część wystąpienia Komisarz poświęcił tzw. Reginom przejściowym, a do takich należy Mazowsze. Komisarz Hahn zapewnił, że dla regionów przejściowych (gdzie dochód per capita mieści się miedzy 75-90 proc. średnich dochodów w EU), kontynuowane będzie finansowanie zarówno Celu I (konwergencji), jak i Celu II (konkurencji). Szczegółowe rozwiązania dotyczące funduszy strukturalnych zostaną zaś ustalone po przyjęciu założeń budżetu na lata 2014-2020. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wykorzystanie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej – wówczas właśnie odbędą się podstawowe negocjacje dotyczące budżetu UE.

 

Marszałek Adam Struzik uczestniczył również w spotkaniach: grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej (European People’s Party) oraz polskiej grupy narodowej. Podczas posiedzenia omawiano m.in. przygotowania do, rozpoczynającej się 1 lipca br., polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

 

Ważnym punktem wizyty był też udział w pierwszej rocznicy otwarcia Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który zrzesza pięć województw wschodniej Polski: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Marszałek wyraził poparcie dla celów Klubu Polski Wschodniej, zakładających przede wszystkim realizację wspólnych projektów we wschodnich regionach Unii Europejskiej.

 

W obradach 88. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów wzięli również udział m.in.: Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daciana Cioloşa, który omawiał założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2014 oraz Komisarz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Marii Damanaki.

  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM

Liczba wyświetleń: 1495

powrót