Aktualności

W Brukseli obradowała Komisja CIVEX oraz grupa EPP

2011.02.11 15:35 , aktualizacja: 2013.06.18 12:36

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 10 lutego br. wziął udział w posiedzeniu  Komisji CIVEX. Tematyka obrad obejmowała m.in. opinię w sprawie skutecznego wprowadzenia w życie Karty Praw Podstawowych, kwestię obywatelstwa Unii Europejskiej, strategię bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz opinię dotyczącą zielonej księgi w sprawie polityki rozwojowej Unii.

 

Marszałek Adam Struzik uczestniczył też w posiedzeniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) pod przewodnictwem Wilfried Martens’a. W posiedzeniu grupy wziął także udział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który poruszył kwestię wielu wyzwań stojących przed Unią Europejską w najbliższym okresie. Mówił m.in.: o nowej polityce sąsiedztwa wobec Rosji, która do tej pory bywała nieelastyczna i defensywna, czy problemach społeczności chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, doświadczających łamania praw wyznaniowych. Przewodniczący PE przypomniał również o solidarności, na bazie której kraje europejskie powinny budować nową politykę energetyczną, politykę rozwoju technologii w kontekście ochrony klimatu, a także wspólną politykę ekonomiczną.

Zasadniczym tematem obrad posiedzenia EPP były dwa projekty stanowisk grupy. Pierwszy dotyczy relacji Unii Europejskiej z Rosją jako partnerem o strategicznym znaczeniu. Obecnie poszczególne kraje członkowskie prowadzą swoją odrębną politykę wobec Rosji. Formacja EPP stanęła na stanowisku, że istnieje potrzeba wypracowania jednej wspólnej polityki Unii Europejskiej wobec wschodniego sąsiada z jednoczesnym poszanowaniem partykularnych interesów krajów członkowskim.

 

Drugą kwestią, nad którą pracowali członkowie grupy EPP, było wspólne stanowisko w sprawie  kryzysu szkolnictwa wyższego na tle globalnego kryzysu gospodarczego. Mimo, że w dobie kryzysu paradoksalnie obserwuje się większy popyt na wyższe wykształcenia jako alternatywę dla bezrobocia, to nie idzie to w parze z dodatkowymi inwestycjami  w tym sektorze. Dlatego formacja EPP uzgodniła, że trzeba wspomagać mechanizmy, które ułatwią uniwersytetom i szkołom wyższym kooperację z sektorem prywatnym  w zakresie badań i finansowania. Ponadto należy skupić się na kwestii lepszego zarządzania środkami przeznaczanymi na edukację.

  • fot. Nina Małachowska,...
  • fot. Nina Małachowska,...
  • fot. Nina Małachowska,...

Liczba wyświetleń: 1440

powrót