Aktualności

Kwietniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.04.18 15:25 , aktualizacja: 2012.02.29 07:55

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot.Łukasz Welenc
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 kwietnia br., zainicjował działania zmierzające do utworzenia publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce oraz zgodził się na dofinansowanie dodatkowych 17 kompleksów sportowych zgłoszonych do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

 

Posiedzenie rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego – Jana Rejczaka, który objął tę funkcję w wyniku wygaśnięcia mandatu Igora Marszałkiewicza.

 

W dalszej części obrad radni zgodzili się na zainicjowanie działań mających na celu utworzenie wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce - poprzez połączenie Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Decyzję w tej sprawie podejmie minister edukacji.

 

W związku z korektą budżetu województwa mazowieckiego, zaistniała możliwość dofinansowania w 2011 roku jeszcze 17 kompleksów sportowych zgłoszonych do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Radni zgodzili się na przeznaczenie na ten cel dodatkowo 5 661 000 zł. W sumie w tym roku powstanie 77  Orlików.

 

Uchwalono zmiany statutu WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie, dostosowujące strukturę organizacyjną jednostki do „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie mazowieckim na lata 2011-2012”. Plan zakłada powstanie od 1 lipca w Otwocku, gminie Kołbiel i Sulejówku dodatkowych miejsc wyczekiwania  zespołów ratownictwa medycznego oraz zwiększenie liczby zespołów podstawowych ratownictwa medycznego w dotychczasowych miejscach wyczekiwania - na warszawskim Grochowie, w dzielnicach Praga-Północ i Ursynowie oraz na osiedlu Wrzeciono na Bielanach.

 

Sejmik przyjął również zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. Uchwalono plan kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku oraz zmiany w składach osobowych komisji sejmikowych.  Przyjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa mazowieckiego. Przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności MJWPU za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku oraz raport z wykonania w 2010 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Liczba wyświetleń: 2299

powrót