Aktualności

Marszałek na obradach Komisji ENVE

2011.06.27 13:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:09
Autor: Aleksandra Prandota, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Aleksandra Prandota

W Brukseli obradowała Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów. W posiedzeniu, poświęconym zagadnieniom dotyczącym zmian klimatycznych oraz polityki kosmicznej UE, 23 czerwca br. uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Marszałek Adam Struzik wziął udział w spotkaniu przygotowawczym Europejskiej Partii Ludowej przed dziewiątym posiedzeniem Komisji ENVE w Komitecie Regionów oraz w spotkaniu koordynatorów politycznych, a w dalszej kolejności w pracach Komisji ENVE. Obrady skupiły się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z tematyką energii odnawialnej i różnicowania źródeł jej pozyskiwania. Podczas posiedzenia omawiano także problemy dotyczące tworzenia gospodarki niskoemisyjnej w regionach. Członkowie komisji przygotowywali się również do określenia roli władz lokalnych i regionalnych UE w kontekście, mającej nastąpić pod koniec bieżącego roku, XVII konferencji ONZ na temat zmian klimatu (COP17) w Durban w Afryce Południowej. 

 

Dodatkowo część obrad poświęcono opracowaniu opinii nt. tworzenia wspólnej strategii kosmicznej dla Unii Europejskiej i korzyściach z niej płynących dla mieszkańców Europy. Podkreślano, że zamierzeniem Komisji Europejskiej jest wzmocnienie infrastruktury satelitarnej i zwiększenie nakładów na badania w zakresie europejskiej astrofizyki i astronautyki, co w efekcie pozwoli na podniesienie poziomu niezależności i konkurencyjności UE, a także na tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę bezpieczeństwa i standardu życia europejskich mieszkańców.

 


Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE działa w ramach Komitetu Regionów.W ramach swoich kompetencji zajmuje się zagadnieniami związanymi z dostosowaniem do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków, energią odnawialną, środowiskiem, sieciami transeuropejskimi w sektorze energetycznym, nowymi strategiami w zakresie polityki energetycznej oraz polityką dotyczącą przestrzeni kosmicznej.

Liczba wyświetleń: 977

powrót