Aktualności

Inwestujmy w bezpieczeństwo

2011.08.26 09:20 , aktualizacja: 2012.02.27 11:05

Autor: opr. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. Marcin Dąbrowski
  • fot. Marcin Dąbrowski
  • fot. Marcin Dąbrowski
  • fot. Marcin Dąbrowski
  • fot. Marcin Dąbrowski
  • fot. Marcin Dąbrowski
  • fot. Marcin Dąbrowski

Działania wdrożeniowe Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Mazowiecki w subregionie radomskim były głównym tematem dwudniowej konferencji, która odbyła się 25 i 26 sierpnia 2011 r. w Ośrodku Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisko.

 

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podjęte przez samorządy wszystkich szczebli oraz instytucje, które wspierają i wdrażają własne programy, takie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Inspekcja Transportu Drogowego. Swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania w szkołach elementów edukacji motoryzacyjnej podzielili się również przedstawiciele placówek oświatowych.

 

Głównym celem programu GAMBIT Mazowiecki jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również kształtowanie wśród nich bezpiecznych zachowań na drodze poprzez organizację specjalnych zajęć z wychowania komunikacyjnego.

 

Otwierając konferencję, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Mazowsza, prowadził i kontynuuje działania wpływające na ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych oraz skutków wypadków komunikacyjnych. Znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego, także w ruchu drogowym, mogą przynieść tylko wszechstronne działania, zarówno w sferze modernizacji wyposażenia technicznego służb ratowniczych i prewencyjnych, szkoleń ratowników, jak też w sferze edukacji publicznej - zaznaczył.

 

Samorząd województwa na poprawę wyposażenia OSP, PSP i Policji przeznaczył łącznie ponad 72 mln zł. W wyniku podjętych działań modernizacyjnych służby ratownicze na Mazowszu dysponują dziś nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem oraz dobrze wyszkolonymi ratownikami, co umożliwia natychmiastowe podjęcie profesjonalnych i skutecznych działań w sytuacji zagrożenia. Zanotowano także znaczący spadek liczby zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży oraz liczby ofiar tych zdarzeń. Programem Samorządu Województwa Mazowieckiego „Bezpieczna droga do szkoły” objęto wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w regionie. W latach 2009/2011 weźmie w nim udział ponad 200 tys. młodych uczestników ruchu drogowego.

 

Program pomocowy, mający na celu kolejne doposażenie jednostek ratowniczych, kontynuowany jest także w 2011 r.

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem m.in. Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 751

powrót