Aktualności

Szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne na Mazowszu: diagnoza i potrzeby

2011.09.22 15:30 , aktualizacja: 2012.02.24 14:09

Autor: MOPR, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

21 września br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, otwierając konferencję, podkreślił ważną rolę Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy jako źródła rzetelnych i systematycznych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz edukacji zawodowej. Wyraził także głębokie przekonanie o celowości kontynuowania dotychczasowych badań przez tę instytucję. Warto zmienić panujący stereotyp, że szkoły zawodowe to szkoły negatywnego wyboru. Wymaga to jednak podjęcia wspólnych działań zarówno rodziców, szkoły, jak  i specjalistów – dodał.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w ramach modułów: „Formy nauki zawodu”, „Młodzież wchodząca na rynek pracy. Aspiracje – Szanse – Praktyka”, „Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców”, „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących prowadzone wśród pracodawców”, „Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród osób pracujących”.

Gościem specjalnym konferencji była Jolana Blažíčkováz Czeskiej Izby Gospodarczej, która przedstawiła informacje o sposobie zorganizowania szkolnictwa zawodowego w Republice Czeskiej  oraz współpracy instytucjonalnej w tym zakresie. Z dużym zainteresowaniem spotkała się część prezentacji funkcjonowania Sektorowych Rad Kwalifikacyjnych.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Publicznych Służb Zatrudnienia, placówek oświatowych,  liczni uczestnicy spotkań regionalnych, organizowanych w ramach Forum KUSZ i członkowie Grupy Konsultacyjnej ds. kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego.

Organizatorem konferencji było Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w Warszawie – wydział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  • fot. archiwum MOPR
  • fot. archiwum MOPR
  • fot. archiwum MOPR
  • fot. archiwum MOPR
  • fot. archiwum MOPR
  • fot. archiwum MOPR

Liczba wyświetleń: 904

powrót