Aktualności

Stawiamy na edukacyjne projekty unijne

2011.09.26 15:35 , aktualizacja: 2012.02.24 12:52

Autor: oprac. Elwira Kasprzak, Wprowadzenie: Elwira Kasprzak

26 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowana została konferencja poświęcona wybranym projektom systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz programowi "eTwinning", wdrażanemu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie – Marcin Kierwiński i Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Spotkanie to wpisało się w realizację porozumienia o współpracy na rzecz upowszechniania informacji o ofercie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, realizowanych przez województwo mazowieckie, oraz europejskich programów edukacyjnych, zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w obszarze edukacji i współpracy europejskiej.

 

Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski podkreślił znaczenie rozwijającej się współpracy, na której najbardziej skorzystają mieszkańcy Mazowsza, do których kierowane są realizowane już i planowane w kolejnych latach projekty.

 

Prezentacji projektów edukacyjnych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokonał dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM Mirosław Krusiewicz. Podkreślił on rolę tego typu przedsięwzięć, realizowanych przy wspólnym zaangażowaniu władz samorządowych, dyrekcji i nauczycieli szkół, jak również samych uczniów. Takim projektem jest na przykład „Zagrajmy o sukces” realizowany na Mazowszu. W projekcie tym od 2010 roku uczestniczy 8,5 tys. mazowieckich gimnazjalistów. Niewątpliwie środki unijne pozwalają w sposób bardziej kompleksowy wpływać na rozwój edukacyjny młodych ludzi, wyzwalać w nich potencjał i chęć do aktywnego spędzania wolnego czasu. Powodzenie projektu na gruncie szkół gimnazjalnych spowodowało, że zostały opracowane założenia „Dziecięcej akademii przyszłości”, której zadaniem będzie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Planuje się, że projekt ten będzie realizowany w latach 2011-2013. Dzięki niemu możliwe będzie rozszerzenie oferty szkół podstawowych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych w 500 grupach (po min.15 osób). Zadaniem „Dziecięcej akademii przyszłości” będzie przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej; wspieranie pedagogiczno-psychologiczne dzieci z trudnościami w nauce, a także kształtowanie nawyków efektywnego spędzania czasu wolnego.

 

Drugi blok tematyczny związany był z realizacją programu "e-Twinning", który w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Powstał on z myślą o przedszkolach i szkołach, którym zależy na łatwym, bezpłatnym i bez zbędnych formalności znalezieniu placówki partnerskiej za granicą, by w ramach zajęć realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski przedstawił zalety uczestniczenia w tym programie. Uczniowie naprawdę lubią te zajęcia, ponieważ w ciekawy i bezpośredni sposób uczą się języków, doskonalą umiejętności komputerowe, poznają kulturę i historię innych krajów. "eTwinning" jest atrakcyjną formą doskonalenia również dla nauczycieli, którzy mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych, kursów internetowych i seminariów kontaktowych, podczas których poznają się, planują i następnie realizują wspólne projekty z nauczycielami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
 

  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak
  • Fot. Elwira Kasprzak

Liczba wyświetleń: 853

powrót