Aktualności

5 mln zł więcej na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

2011.09.30 15:05 , aktualizacja: 2012.02.24 12:04

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zakłady aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na Mazowszu dostaną blisko 5 mln zł więcej dofinansowania ze środków PFRON. Pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkolenia, kursy czy warsztaty. 30 września br. w spotkaniu poświęconym dyskusji nad rozdysponowaniem dodatkowych środków wziął udział m.in. wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.

 

Na Mazowszu funkcjonują cztery zakłady aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w: Warszawie, Wilczej Górze (powiat piaseczyński), Siedlcach oraz Stanisławowie koło Drobina (powiat płocki). Na początku roku każdy zakład otrzymał dofinansowanie do swojej działalności ze środków PFRON w wysokości 18,5 tys. zł na jedną osobę niepełnosprawną. Dzięki zwiększeniu puli środków zakłady dostaną kolejne 8 tys. zł na osobę.

 

Pieniądze przeznaczyć można na budowę i remonty obiektów rehabilitacyjnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, organizację warsztatów, szkoleń i kursów dla rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, kadry i wolontariuszy, a także prowadzenie poradnictwa. Dodatkowe środki dają także możliwość organizowania przez zakłady imprez kulturalnych i sportowych dla podopiecznych oraz finansowania publikacji skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Galeria „Apteka Sztuki” Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawieprezentuje i promuje dzieła artystów niepełnosprawnych tworzących wszystkie rodzaje sztuki. Organizuje wernisaże i spotkania z artystami. Zatrudnia 34 osoby, w tym 24 niepełnosprawne.

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych” SYNAPSIS z siedzibą w Wilczej Górzezatrudnia osoby z autyzmem. Działają tu cztery pracownie – drewna, witrażu, ceramiki i papieru. Wyroby Pracowni można kupić w Internecie. Zakład zatrudnia 34 osoby, w tym 24 niepełnosprawne.

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach prowadzi działalność gastronomiczną, a także świadczy usługi aromaterapii. Zatrudnia 37 osób, w tym 27 niepełnosprawnych.

 

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niewidomych w Stanisławowie koło Drobinajest gospodarstwem rolnym, które świadczy także usługi gastronomiczne. W jego skład wchodzą sad, pola uprawne i plantacje warzyw. Prowadzona jest także hodowla kóz, kur oraz pasieka. Zakład zatrudnia 71 osób, w tym 50 niepełnosprawnych.

  • fot. Biuro Prasowe
  • fot. Biuro Prasowe
  • fot. Biuro Prasowe

Liczba wyświetleń: 556

powrót