Aktualności

Marszałek członkiem WKK ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

2011.10.19 15:10 , aktualizacja: 2017.01.31 11:08
Autor: Nina Małachowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik został pełnoprawnym członkiem Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Mandat członka Komitetu Konsultacyjnego wygasa razem z mandatem w Komitecie Regionów. 

 

Wspólne komitety konsultacyjne (WKK) tworzone są przez Komitet Regionów oraz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych krajów kandydujących do członkostwa w UE, na wniosek rządu danego kraju partnerskiego. W skład WKK wchodzi taka sama liczba członków KR i przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z danego kraju partnerskiego. Wspólnemu komitetowi konsultacyjnemu współprzewodniczą (tzw. Co-Chairs) członek KR i przedstawiciel kraju partnerskiego, którzy wspólnie podejmują decyzje.

 

Podstawowym zadaniem WKK jest trwała współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi kraju partnerskiego. WKK mają istotne znaczenie dla propagowania dialogu i współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i w krajach kandydujących. Komitety te, mimo iż nie są bezpośrednio zaangażowane w proces negocjacji, przyjmują sprawozdania/zalecenia skoncentrowane przede wszystkim na dziedzinach bezpośrednio związanych z władzami lokalnymi i regionalnymi w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej.

 

Obecnie w Komitecie Regionów działają dwa wspólne komitety konsultacyjne i dwie grupy robocze, utworzone na podstawie decyzji Prezydium z 10 lutego 2010 r.: 1) WKK KR – Chorwacja, 2) WKK KR – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 3) Grupa robocza ds. stosunków z Turcją oraz 4) Grupa robocza ds. Bałkanów Zachodnich.

 

3 marca 2008 r. Prezydium KR utworzyło, na wniosek rządu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, wspólny komitet konsultacyjny KR – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Poprzez wspieranie dialogu politycznego i współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi w Unii Europejskiej, WKK  kładzie podwaliny pod kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej.

 

W skład WKK wchodzi 11 członków z KR oraz taka sama liczba przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z Macedonii. Skład WKK odzwierciedla polityczną równowagę w KR (w Komitecie znajduje się czterech przedstawicieli z Grupy politycznej EPP).  

 

W ciągu roku odbywa się od dwóch do czterech posiedzeń Komitetu, w tym jedno w Macedonii. Następne spotkanie planowane jest na wiosnę 2012 roku w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Liczba wyświetleń: 689

powrót