Aktualności

Europejska współpraca terytorialna

2012.03.30 14:35

Autor: Aleksandra Prandota, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

29 marca br. Komitet Regionów wraz z Parlamentem Europejskim zorganizował międzyinstytucjonalną konferencję z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz delegacji z Serbii, Maroka i Jordanii na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

EUWT została powołana w 2006 r. w celu ułatwiania i wspierania współpracy terytorialnej, w tym: transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej. Służyć to ma wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej krajów. Zadania EUWT, które mają przekładać się na realizację programów współpracy, są wspierane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. EUWT tworzą przedstawiciele 570 lokalnych i regionalnych władz z 15 państw członkowskich UE, reprezentujący ponad 22 miliony obywateli europejskich. Obecnie Parlament Europejski wraz z Komitetem Regionów podjął dyskusję miedzyinstytucjonalną z Radą oraz Komisją Europejską na temat wprowadzania zmian i uproszczeń, które usprawniłyby współpracę terytorialną w ramach EUWT.

 

Europejska współpraca terytorialna jest wspierana od 1990 r. w ramach polityki spójności. Na lata 2014-2020 uruchomione zostaną dodatkowe środki, przeznaczone na umacnianie relacji pomiędzy państwami członkowskimi z uwzględnieniem dialogu z państwami trzecimi.

 

Gościem konferencji była przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim Danuta Hübner, która podkreśliła znaczenie EUWT jako instrumentu współpracy, który służy obniżaniu barier terytorialnych. Działania EUWT mogą też pomóc w przezwyciężaniu barier rynkowych i stymulować wzrost gospodarczy – dodała przewodnicząca.

Liczba wyświetleń: 530

powrót