Aktualności

Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności

2012.06.21 13:25 , aktualizacja: 2012.06.22 15:55

Autor: Justyna Niedzielak, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz:
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski

O perspektywach polityki spójności w przyszłym budżecie unijnym rozmawiano 20 czerwca br. podczas spotkań Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i przedstawicieli Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. 

 

Dyskusja stała się okazją do pogłębienia refleksji nad przyszłym kształtem polityki spójności, która stanowi część szerszej debaty na temat budżetu i przyszłych priorytetów Unii Europejskiej. Uczestnicy rozmów podkreślili, że polityka spójności jest głównym narzędziem pobudzającym wzrost gospodarczy, a co za tym idzie pomagającym przeciwdziałać negatywnemu wpływowi kryzysu finansowego i gospodarczego. Przedstawiciele polskiego rządu i EPP zgodnie stwierdzili, że działania promujące politykę spójności to inwestycja w przyszłość Unii, we wzrost gospodarczy i miejsca pracy w całej Europie.

 

Przewodniczący Grupy EPP w Komitecie Regionów dr Michael Schneider wyraził przekonanie, że współczesna Europa opiera się na wzajemnie uzupełniających się wartościach subsydiarności (pomocniczości) i solidarności, które są silnie wspierane przez Grupę EPP. Zadeklarował, że Europejska Partia Ludowa jest przyjacielem, sojusznikiem działającym na rzecz polityki spójności. Zaznaczył również, że  nie wszystkie grupy polityczne w instytucjach unijnych w tak mocnym stopniu popierają jej znaczenie.

 

Dr Schneider zwrócił również uwagę, że polityka spójności nie ma charakteru pomocowego lecz inwestycyjny, stawiając sobie za cel wspieranie działań prowadzących do wyrównania  warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach UE. Rozmówcy, podzielając ten pogląd, zgodzili się, że dalsze uproszczanie procesu wdrażania polityki, przy jednoczesnym utrzymaniu jej skuteczności, jest niezwykle ważne. 

 

Spotkania były też okazją do lobbingu na rzecz korzystnych dla Mazowsza rozwiązań w zakresie regionów przejściowych. Zarówno członkowie Grupy EPP, jak i reprezentanci ministerstw popierają stanowisko województwa mazowieckiego w tej sprawie.

 

Przedstawiciele Komitetu Regionów bardzo wysoko ocenili też polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, której osiągnięciem jest nadanie szybkiego tempa negocjacjom formalnym nad kształtem polityki spójności po 2013 roku.

 

Goście spotkali się również z wicemarszałkiem Senatu RP Janem Wyrowińskim. Zapoznali się z funkcjonowaniem organu władzy, jego rolą w strukturze państwa, szczególnie w tworzeniu i wspomaganiu samorządu terytorialnego w Polsce.

Liczba wyświetleń: 935

powrót