Aktualności

Równy start w przyszłość

2012.06.29 12:05 , aktualizacja: 2012.06.30 17:13

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Tomasz Stefański

Cztery placówki edukacyjne z powiatu mińskiego otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Projekt pt. Równy start w przyszłość”, którego organem prowadzącym jest miasto Sulejówek, realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2.

 

Umowę na kwotę dofinansowania ponad 2,1 mln zł podpisali, 29 czerwca br., zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik oraz Burmistrz Miasta Sulejówka Arkadiusz Śliwa. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Do sulejowskich szkół łącznie uczęszcza 1868 osób, w tym 919 uczniów i 949 uczennic. Ponad 40% młodzieży szkolnej w roku 2010 korzystało z zajęć specjalistycznych. Grupa docelowa, objęta wsparciem, to 735 chłopców i 760 dziewcząt ze szkół podstawowych i gimnazjów w Sulejówku. Liczba ta wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Niski status materialny rodzin często ogranicza możliwości korzystania z usług ośrodków kulturalno-oświatowych, co znacznie ogranicza rozwój zainteresowań dzieci. Na terenie miasta nie funkcjonuje żaden ośrodek specjalistyczny – szkoła pozostaje więc jedynym miejscem, w którym uczniowie mogą otrzymać pomoc.

 

Przeprowadzone konsultacje w środowisku pedagogicznym wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań służących poprawie jakości kształcenia. Dlatego projekt to szansa na wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwój indywidualnych pasji i przygotowanie do dorosłego życia. 16 różnorodnych zajęć specjalistycznych (m.in. terapia logopedyczna, reedukacja, hipoterapia, trening szybkiego czytania), zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań - to tylko część zadań nałożonych na projektodawcę.

 

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla potrzeb kół zainteresowań (m.in. lornetki, mikroskop, kamera, aparat fotograficzny, dyktafon). Dla uczniów przewidziane są wyjścia do kina, na basen. Przewiduje się, że udzielone wsparcie wpłynie na wzrost motywacji do nauki oraz umocni wiarę w siebie.

 

Realizacja projektu rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym czyli od września br. i potrwa do maja 2014 roku. Rekrutacją na zajęcia zajmą się nauczyciele prowadzący. Nabór będzie otwarty i ciągły.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Liczba wyświetleń: 671

powrót