Aktualności

Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów

2012.07.19 15:40 , aktualizacja: 2012.07.20 11:57

Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Nina Małachowska
  • fot.Nina Małachowska
  • fot.Nina Małachowska
  • fot.Nina Małachowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w 138. Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów, podczas którego przyjęto sprawozdanie z dwuipółletniej działalności przewodniczącej - Mercedes Bresso.

  

17 lipca członkowie Prezydium podsumowali efektywność wdrażania przez przewodniczącą programu politycznego w latach 2010-2012, czego efektem jest odczuwalny wzrost instytucjonalnego znaczenia Komitetu Regionów, przede wszystkim dzięki skutecznie prowadzonej polityce w zakresie komunikacji. Komitet Regionów pogłębił także kontakty z czterema głównymi instytucjami decyzyjnymi w Unii Europejskiej – Komisją, Parlamentem, Radą Unii Europejskiej oraz Radą Europejską.

 

18 i 19 lipca odbyła się 96. sesja plenarna Komitetu Regionów, podczas której członkowie KR wybrali nowego przewodniczącego, został nim Ramón Luis Valcárcel Siso z hiszpańskiego regionu Murcji, wywodzący się z Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Nowy przewodniczący przedstawił zakres priorytetów Komitetu Regionów na rok 2013, które objęły Strategię „Europa 2020”, budżet UE, Jednolity rynek, MŚP i przemysł, politykę regionalną, transport, środowisko naturalne, rolnictwo i rybołówstwo oraz obywatelstwo UE. Priorytety te zostały wyselekcjonowane na podstawie programu legislacyjnego i programu prac Komisji Europejskiej. Do składu Prezydium Komitetu Regionów został wybrany na powtórną kadencję Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Podczas 96. Sesji plenarnej członkowie KR gościli także wiceministra spraw zagranicznych Cypru Andreasa Mavroyannisa, który przedstawił najważniejsze założenia w czasie trwania sześciomiesięcznej prezydencji Cypru w Radzie UE (oficjalnie rozpoczętej 1 lipca). W swoim wystąpieniu podkreślił, że cypryjska prezydencja planuje usprawnienie koordynacji w dziedzinie polityki gospodarczej między krajami UE i monitorowanie budżetów krajowych wedle wspólnie przyjętych zasad; inwestowanie w programy sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy oraz szkoleniu młodych bezrobotnych z myślą o dostosowaniu ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy; walkę z problemami związanymi ze starzeniem się europejskiego społeczeństwa.

 

Ponadto członkowie Komitetu podczas posiedzenia planarnego przyjęli szereg opinii względem dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w tym m.in.: mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych, program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), pakiet dotyczący portów lotniczych, Instrument „Łącząc Europę”, „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, pakiet „Odpowiedzialne przedsiębiorstwa” oraz unijny mechanizm ochrony ludności. Dyskutowano także nad wnioskiem konsultacyjnym Rady na temat miast przyszłości – miasta zrównoważone pod względem ekologicznym i społecznym.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął także udział w spotkaniu w Gabinecie Komisarza ds. transportu w Komisji Europejskiej Siima Kallasa, które odbyło się w sprawie rewizji rozporządzenia 1370/2007, dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Marszałek zakwestionował wstępne propozycje liberalizujące w pełni rynek przewozów pasażerskich oraz zaproponował, by ze względu  na specyficzną sytuację na rynku przewozów regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, pozostawić obecne rozwiązania w tym zakresie, dopuszczające funkcjonowanie tzw. podmiotów wewnętrznych.

Liczba wyświetleń: 736

powrót