Aktualności

Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania

2012.09.10 09:25 , aktualizacja: 2012.09.10 13:48

Autor: Justyna Niedzielak (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. arch. Komitet Regionów
  • Fot. arch. Komitet Regionów
  • Fot. arch. Komitet Regionów
  • Fot. arch. Komitet Regionów
  • Fot. arch. Komitet Regionów
  • Fot. arch. Komitet Regionów

Po raz 139 przedstawiciele europejskich państw zasiadający w Prezydium Komitetu Regionów spotkali się, by wspólnie decydować o przyszłości Europy. W posiedzeniu, które odbyło się 7 września br. w Nikozji na Cyprze uczestniczył także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Głównym punktem posiedzenia był program polityczny nowego przewodniczącego Komitetu Regionów na lata 2012–2015, Ramóna Luisa Valcárcela Siso, który podkreślił konieczność podejmowania wielopłaszczyznowych działań tak, by stworzyć Unię solidarną z obywatelami, miastami i regionami. Przewodniczący zaznaczył też, że pod jego wodzą, w ważnych momentach wspólnej analizy politycznej, myślą przewodnią Komitetu Regionów będzie wkład samorządów lokalnych i regionalnych we wdrażanie strategii „Europa 2020”.

 

Prace KR skupią się również na natychmiastowym wdrożeniu polityki spójności, instrumentach prawnych i wieloletnich ramach finansowych, które umożliwiają realizację polityki terytorialnej i polityki europejskiej.Celem pozostanie także monitorowanie zasady pomocniczości oraz upowszechnianie wielopoziomowego sprawowania rządów.

 

Ramón Luis Valcárcel Siso przypomniał, że w 2014 r. będziemy obchodzić dwudziestolecie Komitetu Regionów. Jubileusz będzie okazją do przemyśleń na temat koordynacji działań władz lokalnych i regionalnych prowadzonych w ramach sprawowania rządów, zwłaszcza wobec światowych wyzwań.

 

Kolejną kwestią omawianą podczas posiedzenia prezydium było strategiczne partnerstwo Komisji Europejskiej z Komitetem Regionów oraz europejskimi sieciami miast i regionów służące wspieraniu integracji obywateli państw trzecich na poziomie lokalnym, a także regionalnym. KR sądzi, że wielopoziomowe sprawowanie rządów to najwłaściwszy sposób wypracowania niezbędnego zestawu środków i inicjatyw, które pozwolą osiągnąć optymalne wyniki w integracji migrantów.

 

Podczas spotkania przyjęto deklarację dotyczącą rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2013 r. oraz strategię KR dotyczącą monitorowania realizacji strategii „Europa 2020” i informowania o niej. Dyskutowano również na temat obecnej sytuacji strategii „Europa 2020”, w kontekście zakończenia europejskiego semestru w 2012 r. i rozpoczęcia europejskiego semestru w 2013 r., a także zaplanowanego przeglądu śródokresowego oraz priorytetów prezydencji cypryjskiej w odniesieniu do tejże strategii.

Liczba wyświetleń: 380

powrót