Aktualności

Open Days 2012

2012.10.12 12:25 , aktualizacja: 2012.10.12 12:34
Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska

W dniach 8-11 października, już po raz dziesiąty odbyło się największe doroczne wydarzenie w obszarze polityki regionalnej i miejskiej w Brukseli – Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days 2012. Zaproponowano blisko 100 warsztatów i debat, które stanowiły platformę do wymiany opinii dla 6 tys. przedstawicieli regionów z całej Europy.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz regiony i miasta UE. Województwo mazowieckie współorganizowało debatę dla ponad 300 uczestników, w ramach kategorii tematycznej „Współpraca terytorialna atutem Europy”, z Saksonią-Ahalt jako liderem konglomeratu oraz Walencją, Veneto, Champagne-Ardenne oraz węgierskim regionem Észak-Alföld. Spotkanie uroczyście otworzył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie dyskusji uczestnicy dzielili się najlepszymi praktykami nt. regionalnych polityk innowacyjności.

 

Otwarcie Open Days nastąpiło podczas oficjalnej inauguracji w Parlamencie Europejskim, w której wzięli udział przedstawiciele regionów z całej Unii Europejskiej, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy oraz przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w PE Danuta Hübner. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso połączył się z uczestnikami inauguracji za pomocą Internetu.

 

Dziesiąta edycja Open Days zbiegła się w czasie z debatą nad budżetem unijnym oraz rolą polityki spójności jako ważnego elementu walki z kryzysem gospodarczym. Dla Komitetu Regionów obecne dyskusje na temat kształtu nowego budżetu stanowią okazję do intensywnych działań mających na celu zaznaczenia zasadniczej roli polityki spójności.

 

Podczas Open Days odbyła się także 97. sesja plenarna Komitetu Regionów. Członkowie KR rozpatrywali i opiniowali szereg wniosków i komunikatów Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące, m.in.: zamówień publicznych, programu uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, rozwoju strategii morskiej, nowego podejścia do finansowania działań zewnętrznych UE, planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, planu działania w zakresie energii do roku 2050.


Komitet Reginów głosował także projekt opinii „Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020)”, którego sprawozdawcą był radny miasta i gminy Wołów Witold Krochmal. Według danych, MŚP stanowią główne źródło wzrostu gospodarczego (58% obrotu w UE) i zatrudnienia (67% miejsc pracy w sektorze prywatnym), wygenerowały 85% nowych miejsc pracy w latach 2002-2010. Dokument podkreśla znaczenie wsparcia przedsiębiorstw na różnych etapach ich funkcjonowania – od rozpoczynania działalności po procesy restrukturyzacyjne. Ważne jest, aby zwiększyć udział MŚP w projektach i programach UE w dziedzinie badań i innowacji, a  także poprawić dostępność finansowania.

Liczba wyświetleń: 579

powrót