Aktualności

O energetyce i odpadach w Brukseli

2013.02.20 13:20 , aktualizacja: 2013.02.21 11:12

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wnioski dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego opiniowali członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE). W posiedzeniu udział wziął marszałek Adam Struzik.

 

Jako pierwszy omawiany był wniosek dotyczący unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 roku objęty tytułem roboczym „7. Program działań w zakresie środowiska”. Zapewnia on ramy prawne ochrony środowiska do roku 2020, oraz wyznacza cele priorytetowe dla państw członkowskich UE, które powinny zostać osiągnięte do roku 2050. Są one ściśle powiązane z celami Strategii Europa 2020 w zakresie środowiska tj.: ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%, zagwarantowaniem, że do 2020 r. 20% zużycia energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniem zużycia energii o 20%. Jednocześnie „7. Program” uwzględnia wyniki Konferencji Rio+20, prezentującej praktyczne przykłady rozwiązań w zakresie zielonej gospodarki krajów członkowskich UE oraz wybranych kluczowych krajów biorących udział w procesie Rio+20 (m.in. Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Rosja, RPA, USA). Działania w ramach tego procesu były jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji w obszarze środowiska w Radzie UE.

 

Dyskutowano tez nad dokumentem „Uruchomienie Wewnętrznego Rynku Energii”, który zakłada otwarcie krajowych rynków gazu i energii elektrycznej, tak aby umożliwić rozdział właścicielski, odejście od regulacji cen, zwiększenie konkurencyjności, a tym samym zwiększenie poziomu zadowolenie konsumentów. Oprócz egzekwowania reguł konkurencji i oceny procedur przetargowych dotyczących koncesji na energię, dokument popiera pierwszoplanową rolę urzędów regulacyjnych i agencji ds. konkurencji. Gośćmi Komisji ENVE byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej  ds. Energii Komisji Europejskiej oraz eurodeputowany Jerzy Buzek – członek komisji energii, przemysłu w Parlamencie Europejskim.

 

Według prof. Jerzego Buzka unijna polityka energetyczna powinna być oparta na filarach, które mają zapewnić bezpieczny, zrównoważony i konkurencyjny dostęp do energii, co można uzyskać poprzez szeroko zakrojone europejskie badania nad nowymi technologiami, koordynację zakupów energii na zewnątrz UE oraz stworzenie wspólnego rynku energii. Prof. Jerzy Buzek podkreślił, że aby utworzyć w pełni funkcjonujący rynek energetyczny UE, należy wydatkować około 1 biliona euro do roku 2020.

 

Innymi punktami obrad posiedzenia Komisji ENVE w tym dniu były: „Inteligentne miasta i wspólnoty – europejskie partnerstwo innowacyjne” oraz dyskusja na temat celów UE w gospodarce odpadami.

  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów

Liczba wyświetleń: 493

powrót