Aktualności

IV pakiet kolejowy i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2013.02.27 14:35 , aktualizacja: 2017.01.31 11:03

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Nina Małachowska
Fot. Nina Małachowska

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w 16. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów w Brukseli. Obrady zdominowała dyskusja nt. IV pakietu kolejowego oraz funduszu dla najbardziej potrzebujących.

 

Podczas sesji odbyła się prezentacja wstępnych wyników badań Komitetu Reginów odnoszącego się do czwartego pakietu kolejowego, który stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw ustawodawczych kadencji Jose Manuela Barroso w Komisji Europejskiej. Późniejsza dyskusja członków komisji COTER odbyła się przy udziale przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli stowarzyszeń władz kolejowych.

 

Najnowsza, czwarta propozycja KE (wcześniejsze pakiety: 2001, 2004, 2007) zakłada zwiększenie konkurencji na rynku europejskim i stworzenie bezproblemowych połączeń pasażerskich i towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE, które posiadają sieć kolejową. Przez kraje UE przebiega ponad 212 tys. km torów kolejowych, natomiast długość dróg to 5 mln km, przy czym zwiększenie zaangażowania kolei w przewozie pasażerskim i towarowym uważane jest za najbardziej efektywny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz rozładowania tłoku na autostradach. Obecny udział w rynku transportu kolejowego w krajach UE stanowi 6 proc. dla rynku pasażerskiego i 10 proc. dla rynku towarowego.

 

Członkowie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej dyskutowali nad pięcioma głównymi aspektami pakietu kolejowego, a mianowicie: otwarciem regionalnego rynku transportu pasażerskiego, roli Europejskiej Agencji Kolejowej, dostosowań w zakresie interoperacyjności, zmian w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zmian w systemie zarządzania. Pakiet wzywa do całkowitego otwarcia krajowych kolejowych usług pasażerskich na konkurencję do 2019 r. oraz wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Kolejowej tak, by mogła wydawać certyfikaty bezpieczeństwa dla pociągów w całej unii.

 

Ponadto, podczas 16. posiedzenia komisji omawiano opinię w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Szacuje się, że 119,6 mln obywateli UE dotkniętych jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wymagają oni wsparcia żywnościowego oraz artykułów pierwszej potrzeby. W dokumencie strategicznym Europa 2020 założono, aby do roku 2020 liczbę osób dotkniętych ubóstwem na terenie UE zmniejszyć o 20 mln. Komisja Europejska zaproponowała zatem 2,5 mld euro na lata 2014-2020 dla nowego funduszu. Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, bo o nim mowa, miałby zastąpić dotychczasowy Europejski Fundusz Pomocy Żywnościowej. Polegał on na dystrybucji nadwyżek żywności jako elementu Wspólnej Polityki Rolnej. Jego dalsze funkcjonowanie nie będzie możliwe z powodu braku takich nadwyżek oraz problemów prawnych. W Polsce z tego mechanizmu wsparcia za pośrednictwem organizacji charytatywnych i banków żywności korzystało około 1 mln osób. W ocenie komisji zaproponowane środki są niewystarczające wobec kryzysu ekonomicznego i pogłębiających się problemów społecznych.

 

Uczestnicy posiedzenia zgłosili również szereg poprawek do opinii wzmacniającej rolę samorządów lokalnych i regionalnych. Innymi dokumentami, którym członkowie Komisji COTER poświęcili uwagę były: „Pakiet czysta energia dla transportu” oraz opinia w sprawie oceny oddziaływania terytorialnego.

Liczba wyświetleń: 702

powrót