Aktualności

Islandia coraz bliżej UE

2013.03.05 10:30 , aktualizacja: 2017.01.31 11:03

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

4 marca br. w Rejkiawiku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów UE Islandia. W spotkaniu, jako członek grupy, wziął udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ustalenia planu działań komitetu, mających na celu wsparcie procesu rozszerzenia UE poprzez szeroko zakrojone inicjatywy m.in.:

  • uważne śledzenie procesu rozszerzenia oraz postępów w negocjacjach w sprawie przystąpienia Islandii do UE, krzewienie dialogu i współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE oraz ich odpowiednikami w Islandii,
  •  zapewnienie ram dla spójnej i stabilnej współpracy między Komitetem Regionów UE a przedstawicielami władz lokalnych Islandii,
  • zacieśnianie kontaktów władz lokalnych Islandii z innymi instytucjami i organami Unii,
  • pomoc we właściwym wdrożeniu unijnego dorobku prawnego na szczeblu lokalnym.

Członkowie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego zadeklarowali także, że będą zachęcać do organizowania debat, w miastach i regionach UE oraz Islandii, na temat procesu rozszerzenia wspólnoty oraz zapewnią pomoc w tym zakresie.

 

Podczas drugiego panelu, poświęconego polityce regionalnej, uczestnicy wysłuchali prezentacji najlepszych praktyk w zakresie roli władz regionalnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych UE w województwie mazowieckim, którą przedstawiła Kinga Kowalewska – Kierownik Biura Programów Europejskich UMWM.

Liczba wyświetleń: 946

powrót