Aktualności

Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada

2013.05.17 15:35 , aktualizacja: 2017.01.31 11:01

Autor: Katarzyna Mańska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O konieczności i sposobach kształtowania gospodarki opierającej się na wydajnym wykorzystywaniu zasobów dyskutowali w Warszawie uczestnicy konferencji „Wizje świata, który lubisz: Jak przestawić Polskę na gospodarkę niskoemisyjną?”.

 

Spotkanie zorganizowane 17 maja br. przez Komisję Europejską zainicjowało cykl pięciu debat zaplanowanych w ramach kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada”. Zgodnie z ideą przyświecającą komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard przedsięwzięcie zachęcić ma Europejczyków do angażowania się w dyskusję na temat zmian klimatu oraz podejmowania indywidualnych działań na rzecz środowiska.

 

Podczas panelu poświęconego wsparciu polskich miast i regionów w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik reprezentował Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów. Zapewnił o pełnym poparciu dla kampanii Komisji Europejskiej. Odwołując się do przykładu Mazowsza, podkreślił rolę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kształtowaniu niskoemisyjnej gospodarki. Zaznaczył, że podstawową decyzją mającą wesprzeć przechodzenie regionu na ten typ gospodarki było przeznaczenie w ramach RPO WM 2007-2013 niemal 55 mln euro na działania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Marszałek zapoznał uczestników konferencji z inicjatywami, jakie są podejmowane przez województwo mazowieckie, zmierzającymi do ograniczania zmian klimatu. Wśród nich wymienił projekt „Park&Ride”, modernizację transportu miejskiego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla miast subregionalnych czy zakup nowego, bardziej przyjaznego taboru kolejowego, cechującego się obniżonym zużyciem energii i zmniejszonym poziomem emitowanego hałasu. Podkreślił także ważną rolę Mazowieckiej Agencji Energetycznej, która pomaga w realizacji nowych instalacji urządzeń korzystających z OZE, promuje i wspiera wykorzystanie OZE, rozpowszechnia dobre praktyki oraz prowadzi działania edukacyjne.

 

Marszałek zapewnił, że w budżecie RPO WM planowanym na lata 2014-2020 wsparcie na obszar gospodarki niskoemisyjnej będzie jeszcze wyższe. Priorytet uzyskają projekty dotyczące OZE, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, strategii niskoemisyjnych a także budownictwa pasywnego i inwestycji dotyczących stosowania najlepszych dostępnych technik.

 

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów poświęca wiele uwagi zagadnieniom zmian klimatycznych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

  • marszałek Adam Struzik i Connie Hedegaard, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej Pobierz: marszałek Adam Struzik i Connie Hedegaard, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • marszałek Adam Struzik i Connie Hedegaard, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej Pobierz: marszałek Adam Struzik i Connie Hedegaard, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 772

powrót