Aktualności

Ochrona środowiska przede wszystkim

2013.06.03 09:20 , aktualizacja: 2017.01.31 11:00

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Pobierz: Fot. Nina Małachowska
  • Pobierz: Fot. Nina Małachowska
  • Pobierz: Fot. Nina Małachowska

Środowisko naturalne w kontekście skutków, jakie wywierają na nie przedsiębiorstwa to temat przewodni 101. sesji plenarnej Komitetu Reginów. W posiedzeniu, które odbyło się 29 i 30 maja br. wziął udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Członkowie KR głosowali nad szeregiem dokumentów w tym nad opinią marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dokument został przyjęty w kształcie gwarantującym ochronę środowiska naturalnego i realizację rozwojowych inwestycji. Opinia zwraca uwagę na zachowanie równowagi pomiędzy wymogami ochrony środowiska, a rozwojem gospodarczym. Podkreśla również, że przewlekłość procedur, przy składaniu dokumentów, odnośnie oceny oddziaływania na środowisko przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, może zagrażać interesom gospodarczym i społecznym w regionach. Prace nad opinią trwały od stycznia br. i zakończyły się sukcesem – dokument przyjęto jednogłośnie.

 

Delegaci debatowali też nad sprawami dotyczącymi likwidacji przepaści innowacyjnej, równowagą płci wśród dyrektorów spółek, których akcje są notowane na giełdzie, a także nad siódmym unijnym programem działań w zakresie środowiska, sektorem kultury na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy oraz sprawności regulacyjnej UE.

 

Gościem honorowym majowego posiedzenia był komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie polityki regionalnej w wymiarze makroekonomicznym oraz jej ogromną rolę w wyrównywaniu szans rozwojowych i wspieraniu wzrostu gospodarczego, w oparciu o obowiązujące w UE zasady solidarności i dążenie do spójności społeczno-ekonomicznej, tak, aby móc efektywnie zmniejszać różnice rozwojowe w poszczególnych obszarach.

 

30 maja odbyło się także posiedzenie członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, którego głównym tematem był IV Pakiet Kolejowy. Z punktu widzenia województwa mazowieckiego uczestnictwo w debacie ma zasadnicze znaczenie ze względu na mazowieckie spółki kolejowe, które świadczą usługi przewozów pasażerskich na terenie województwa (KM i SKM). Obecne rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską nie uwzględniają specyfiki poszczególnych regionów, tj.: stopnia rozwoju przewozów regionalnych na terenie regionów oraz udziału zaangażowanych środków unijnych w tworzenie taboru. Regionom powinno się również zostawić możliwość wyboru pomiędzy bezpośrednim powierzaniem usług przewozowych, a organizowaniem przetargów przy zachowaniu zasad konkurencyjność na rynku przewozów pasażerskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PKP oraz Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli z Wydziału Polityki Transportowej.

Liczba wyświetleń: 422

powrót