Aktualności

Wymiana doświadczeń w zakresie transportu

2013.06.05 12:55 , aktualizacja: 2013.06.05 15:11

Autor: Iwona Dzwonek, (GW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

„Forum Wymiany Doświadczeń w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na Mazowszu” umożliwiło rozpoznanie stopnia wykorzystywania zaawansowanych technologii w organizacji transportu miejskiego w mazowieckich miastach i wymianę doświadczeń między nimi. Udział w spotkaniu wziął m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Forum zostało przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu, do którego wraz z regionami East Midlands (Wielka Brytania), Molise (Włochy), Midi – Pyrénées, Akwitania (Francja) przystąpiło województwo mazowieckie. Rozwinięciem jego nazwy są słowa „Traffic Health Environment – Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies”, czyli „Transport, Zdrowie, Środowisko – Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej”.

 

W województwie mazowieckim projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firmę Intergraph Polska. Kluczowymi obszarami zainteresowania są trzy obszary – transport, zdrowie i środowisko. Projekt zyskał poparcie Komisji Europejskiej i został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Regiony Wiedzy (Regions of Knowledge), objętego 7. Programem Ramowym (7th Framework Programme).

 

Projekt zaplanowany został na 3 lata, od 1 grudnia 2011 r. do 30 listopada 2014 r. Jego głównym celem jest wypracowanie trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, pozwalającego na zbieranie i koordynowanie już istniejących oraz planowanych programów badawczych i rozwojowych, istotnych z punktu widzenia inteligentnych systemów transportowych, zdrowia i środowiska. Współpraca ta wzmocni też rozpowszechnianie najlepszych praktyk i koordynowanie działań w zakresie nowych technologii. Będzie miała również przełożenie na realizację strategii rozwoju regionalnego – poprzez korzystanie
z rozwiązań wypracowanych w ramach prac badawczych realizowanych w projekcie.

 

Efektem THE ISSUE będzie raport, który wskaże możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych na Mazowszu, wspomagających komunikację w regionie, ale też wpływających pozytywnie na poprawę jakości środowiska. Ważne w przyszłości będzie ograniczanie czynników wpływających na utrudnienia komunikacyjne w aglomeracjach poprzez zmniejszanie ruchu pojazdów indywidualnych, wprowadzanie opłat za wjazd do centrów miast, preferencji dla pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii czy też wyprowadzanie z centrów miast ruchu ciężkiego i tranzytowego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik, podstawowe korzyści z zastosowania ITS to: poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości infrastruktury, oszczędność czasu podróży i zużycia energii, poprawa komfortu podróżowania, poprawa stanu środowiska naturalnego, redukcja kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem taborem oraz wzrost gospodarczy regionu.

 

Bardzo istotne jest także uwzględnienie i promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i użytkowych w komunikacji, w tym rozwoju systemów zarządzania ruchem, rozwijanie systemów sprawnej i punktualnej komunikacji zbiorowej, stała modernizacja taboru, budowa parkingów typu „Parkuj i Jedź” czy promowanie alternatywnych źródeł napędów. Natomiast do kwestii dbałości o środowisko należy stałe monitorowanie wpływu transportu na środowisko i zdrowie mieszkańców poprzez rozwój systemów monitorowania jakości środowiska, stosowanie odpowiednich konstrukcji dróg czy też instalacji ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. ekrany dźwiękochłonne, nawierzchnie wygłuszające).

 

Upowszechnienie inteligentnych rozwiązań dotyczących systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych może być możliwe jedynie przy współpracy międzynarodowej między regionami i innowacyjnymi klastrami badawczymi.

  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 595

powrót