Aktualności

Konwent Marszałków Województw w Augustowie

2013.06.07 14:35 , aktualizacja: 2013.06.07 14:50

Autor: arch. UMWP, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP
Fot. arch. UMWP

Rola wymiany kulturalnej w budowaniu Partnerstwa Wschodniego, perspektywy kształcenia zawodowego, budowa społeczeństwa informacyjnego, prognoza i plany systemu finansowania służby zdrowia oraz wdrażane usługi dla pacjentów i systemy informatyczne w służbie zdrowia, były wiodącymi tematami podczas Konwentu Marszałków Województw, który odbył się w dniach 5-7 czerwca br. w Augustowie.

 

Partnerstwo Wschodnie zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią na płaszczyźnie handlowej, ułatwień wizowych i realizacji programów pomocowych. Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Krasnogrudzie, omawiając Partnerstwo Wschodnie, jako projekt kulturowy, zwrócił uwagę, że działania związane ze współpracą kulturalną najszybciej i najskuteczniej są w stanie doprowadzić do zmian, szczególnie w państwach, w których trudno jest mówić o rządach demokratycznych. Dodatkowo wskazał, jak duża rola w budowaniu partnerstwa spoczywa na samorządach.

 

Piotr Bartosiak z Ministerstwa Edukacji Narodowej, prezentując temat – „Program Operacyjny »Wiedza, Edukacja, Rozwój« edukacja zawodowa i ustawiczna oraz rola marszałków w jej kształtowaniu” – podkreślił rolę i znaczenie szkół zawodowych w polskim systemie szkolnictwa oraz działania jakie ministerstwo podejmuje obecnie i planuje podjąć w nowej perspektywie UE na lata 2014 – 2020 w zakresie zwiększenia udziału kształcenia zawodowego w stosunku do kształcenia w systemie szkolnictwa ogólnego.

 

W swoim wystąpieniu Marian Zalewski, członek zarządu TVP S.A. przedstawił przede wszystkim założenia firmy związane z wprowadzeniem naziemnej telewizji cyfrowej, która do połowy lipca ma objąć 99,6 proc. gospodarstw domowych. Jego zdaniem to nie tylko ogromna szansa na rozwój TVP, ale i większa możliwość dostępu i przekazywania informacji, także dla samorządów. W ten sposób na nowo rośnie pozycja telewizji regionalnych poruszających w dużej mierze tematy lokalne, co jest istotne w rozwijaniu tożsamości regionalnej.

 

Bardzo istotnym z punktu widzenia finansowania służby zdrowia było wystąpienie Sławomira Neumanna, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawił on prognozy dotyczące możliwego poziomu wzrostów kontraktów na najbliższe 2-3 lata, nie dając większych nadziei szefom szpitali i przychodni na zmiany w stosunku do dotychczasowych kontraktów.

 

Odnosząc się do kierunków zmian systemu finansowania służby zdrowia, minister Neumann podkreślił, że w przyszłości płatnik publiczny nie będzie w stanie spełnić wszystkich oczekiwań pacjentów, co wiąże się z koniecznością podjęcia prac nad ubezpieczeniami społecznymi. Zmiany prowadzić mogą do wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń, które w żaden sposób nie wykluczą płatnika publicznego będącego podstawą systemu zdrowia w Polsce, ale dadzą szpitalom możliwość, poza NFZ i kontraktami publicznymi, prowadzenia działalności komercyjnej.

 

Odrębnym tematem w obszarze służby zdrowia były zmiany w organizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i usług informatycznych. Agnieszka Pachciarz prezes NFZ przedstawiła dotychczasowe doświadczenia związane z systemem eWUŚ oraz najbliższe plany dotyczące Zintegrowanego Informatora dla Pacjenta, dzięki któremu pacjenci będą mogli śledzić swoje dotychczasowe wizyty w szpitalach i ośrodkach zdrowia, a także na bieżąco sprawdzać, gdzie są zapisani. Omówiła także Rejestr Usług Medycznych i trudności, jakie trzeba pokonać przy jego realizacji.

 

Największym jednak przedsięwzięciem realizowanym w obszarze służby zdrowia jest budowa Centralnego Systemu Informacyjnego, który przedstawił Marcin Kędzierski, dyrektora CSIOZ. To największy w Polsce system informatyczny, który ma utworzyć elektroniczną platformę usług medycznych umożliwiającą wymianę danych między podmiotami medycznymi. System ma objąć nie tylko podmioty publiczne, ale także prywatne i komercyjnee. Jego wartość wyniesie ponad 700 mln zł. Już na przełomie maja i czerwca przyszłego roku ma być gotowa główna część projektu (P1), która uwzględni:

  • - e-receptę, e-skierowanie i e-zlecenie;
  • - IKP i osobistą dokumentację medyczną;
  • - system wspomagania rozliczeń;
  • - platformę publikacyjną i platformę dostępową.

Tematykę służby zdrowia zamknęła Jolanta Sobierajska – Grenda, dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która przedstawiła doświadczenia województwa pomorskiego dotyczące przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.

 

Posiedzenie konwentu zakończyło wystąpienie Lidii Piotrowskiej z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na temat Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

Pierwszego dnia obrad Konwentu Marszałków odbyło się także uroczyste przekazanie laski marszałkowskiej przedstawicielowi woj. kujawsko-pomorskiego, które od lipca będzie przewodniczyć prezydencji. W imieniu Piotra Całbeckiego, marszałka kujawsko-pomorskiego laskę marszałkowską z rąk Jarosława Dworzańskiego, marszałka województwa podlaskiego odebrał Edward Hartwich, wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego.

 

W ostatnim posiedzeniu konwentu marszałków na Podlasiu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Liczba wyświetleń: 645

powrót