Aktualności

„Z lasem za pan brat”

2013.06.20 09:45 , aktualizacja: 2013.06.24 08:25

Autor: Radosław Strzaliński (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński
 • Fot. Radosław Strzaliński

19 czerwca br., na terenie Leśnictwa Grądy w Nadleśnictwie Parciaki, gmina Krasnosielc (pow. makowski) otwarto ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną „Z lasem za pan brat”. To doskonała szansa, by poznać bogactwo i piękno przyrody charakterystycznej dla Puszczy Kurpiowskiej.

 

Szlak składa się z dwóch części o łącznej długości ok. 7 km. Wzdłuż trasy powstało wiele przystanków edukacyjnych, przygotowanych z myślą o wszystkich grupach wiekowych – od najmłodszych, po dorosłych.

 

Obecna na spotkaniu członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśliła znaczenie tej inwestycji. Jej zdaniem nauka połączona z zabawą i miłym wypoczynkiem służy optymalnemu poznaniu piękna przyrody.

 

Gmina zrealizowała to zadanie przy współudziale Nadleśnictwa Parciaki oraz wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Warszawie. Koszt budowy ścieżki wyniósł 140 220 zł.

 

W trakcie spotkania rozstrzygnięto również konkurs pt. „Miejmy odrobinę ogłady – wykorzystujmy odpady”. Uczestnicy musieli wykonać mapę przestrzenną miejscowości z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

 

W uroczystości udział wzięli również wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ryszard Dziadak, radny województwa mazowieckiego Marian Krupiński oraz dyrektor delegatury UMWM w Ostrołęce Mariusz Popielarz.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasa ścieżki rozpoczyna się w miejscowości Nowy Krasnosielc i przebiega wśród zróżnicowanego środowiska leśnego, prowadząc aż do rezerwatu "Zwierzyniec", który uznawany jest za jeden z najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie nadleśnictwa.

 

Podziwiać tu można drzewostany sosnowe z domieszką świerka w wieku od 150 do 220 lat, a nad strugą – olszowe. Poszczególne okazy osiągają wysokość 35-40 m wysokości i 80 cm pierśnicy. Pojedynczo występują gatunki liściaste: brzoza, dąb, osika, grab, buk. W runie leśnym występuje pospolicie borówka czarna, borówka brusznica, pszeniec leśny, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, orlica pospolita, szczawik zajęczy, kuklik, jaskier, siódmaczek, widłaki; z mchów: rokiet pospolity i pierzasty, płonnik, gajnik lśniący.

 

Rezerwat utworzono w 1964 r. by zachować, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragment boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej. Położenie wewnątrz dużego kompleksu leśnego, o słabo rozwiniętej sieci dróg sprzyja spokojnemu bytowaniu zwierzyny. W rezerwacie oprócz typowych zwierząt leśnych występuje bocian czarny i orzeł bielik. Według głównego przedmiotu ochrony – rezerwat należy do typu rezerwatów fitocenotycznych, podtypu zbiorowisk leśnych. Według głównego typu środowiska – do typu lasów i borów, podtypu borów mieszanych nizinnych.

Liczba wyświetleń: 670

powrót