Aktualności

Z małej szkoły w wielki świat

2013.10.22 15:20 , aktualizacja: 2013.10.25 15:25

Autor: Katarzyna Klepaczewska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.arch.FIS
fot.arch.FIS

To hasło projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  PO KL 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. W ramach inicjatywy 21 października odbyło się spotkanie pt.: „O jakości edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci”.

 

Dyskutowano o tym, jak rozwijać kompetencje matematyczno-przyrodnicze, jaki jest wymiar społeczny jakości edukacji na terenach wiejskich, a także o kołach naukowych oraz perspektywach nauczania w małych szkołach.

 

W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Leszek Ruszczyk, który podkreślił, że to właśnie lokalne społeczności  –  małe szkoły, mają największy wpływ na kształtowanie dzieci i młodzieży. Podkreślił, że w placówkach edukacyjnych, gdzie uczniów jest mniej niż w dużych miastach, kontakt nauczyciela z uczniem jest bliższy, dzięki czemu łatwiej dotrzeć do potrzeb edukacyjnych i wydobyć  talenty uczącej się młodzieży.

 

W ciągu 3 lat trwania projektu, wspólnie z nauczycielami i dyrektorami 119 małych szkół podstawowych z 9 województw, dzięki zastosowaniu metod projektu edukacyjnego, oceniania kształtującego i pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo udało się wypracować Federacji Inicjatyw Oświatowych model szkoły i formułę zajęć, które w znaczący sposób doprowadziły do rozwinięcia trzech uczniowskich kompetencji: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich, a także umiejętności uczenia się. 

Liczba wyświetleń: 386

powrót