Aktualności

W Komitecie Regionów rozmawiano o Macedonii

2013.12.04 12:30 , aktualizacja: 2017.01.31 10:57

Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

3 grudnia marszałek  Adam Struzik  wziął udział w 9. posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, który został powołany do życia przez Komitet Reginów. Marszałek Adam Struzik jest jedynym Polakiem zasiadającym w tym gremium.

 

Spotkanie Komitetu Konsultacyjnego skupiło się na kwestii  zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces akcesyjny  Byłej  Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w roku 2013. Jego znaczna część poświęcona została sprawozdaniu Komisji Europejskiej w sprawie jej postępu na drodze do spełnienia wymaganych kryteriów gospodarczych i politycznych. To nieodzowana  część procesu przedakcesyjnego dla państw kandydujących do UE. Macedonia najdłużej posiada status członka kandydującego do Unii Europejskiej, (został jej przyznany w 2005 r.). Rada Europejska nie podjęła jeszcze decyzji  o otwarciu negocjacji  akcesyjnych z Macedonią, mimo że Komisja Europejska już po raz piąty zwróciła się do niej z wnioskiem w tej sprawie.  W związku z tym członkowie Komitetu Regionów, zasiadający w Komitecie Konsultacyjnym ds. Byłej  Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii postanowili stworzyć własną opinię w imieniu KR, która miałaby skupiać się na przemianach zachodzących w Macedonii na polu decentralizacji władzy państwowej na rzecz silniejszych samorządów lokalnych i regionalnych.  

 

Drugą kwestią omawianą podczas 9. posiedzenia Komitetu były dobrepraktyki w zarządzaniu przedakcesyjnymi funduszami unijnymi na poziomie regionalnym, a także przygotowanie władz lokalnych i regionalnych do korzystania z funduszy unijnych już po przystąpieniu do struktur UE. Kwestie te omówił marszałek Adam Struzik, który przedstawił mechanizm funkcjonowania administracji samorządowej, jej zdolność do zarządzania i dystrybucji funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych, a także system selekcji projektów i mechanizmu nadzoru nad tym procesem. Prezentacja opatrzona była wieloma przykładami wykorzystania funduszy UE na Mazowszu.

 

http://www.cor.europa.eu/pl/news/Pages/enlargement-macedonia-pre-accession-funds.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Poland-December-2013

  • Pobierz: fot. Nina Małachowska
  • Pobierz: fot. Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 394

powrót