Aktualności

Marszałek na obradach Komisji ENVE

2013.12.06 15:00 , aktualizacja: 2017.01.31 10:57
Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Dominik Krakowiak, KR
fot.Dominik Krakowiak, KR
fot.Dominik Krakowiak, KR
fot.Dominik Krakowiak, KR

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 5 grudnia, wziął udział w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE).

 

Jednym z głównych tematów posiedzenia było ustalenie priorytetowych przedsięwzięć na rok 2014. Planowane działania są spójne z pracami Komisji Europejskiej i odnoszą się do następujących obszarów: polityka przestrzeni kosmicznej, łagodzenie zmian klimatu, energia odnawialna, strategia w zakresie polityki energetycznej oraz szeroko rozumiane środowisko naturalne.

 

Marszałek Adam Struzik został sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów na temat polityki kosmicznej Unii Europejskiej, w której zaakcentowano ważną rolę tego sektora z punktu widzenia potencjału gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wdrażanie innowacyjnych technologii.

 

Członkowie Komisji ENVE, sytuując politykę kosmiczną w gronie swoich priorytetów, ustalili że będą współpracować z najważniejszymi podmiotami w tym sektorze, istotnymi dla władz regionalnych i lokalnych, takimi jak m.in. NEREUS, którego Mazowsze jest jedynym polskim członkiem.

 

Na posiedzeniu podsumowano także Szczyt Klimatyczny, który odbył się w Warszawie (COP 19). Sprawozdawcą był marszałek Adam Struzik, jako przedstawiciel regionu – gospodarza szczytu oraz Komisji Europejskiej, który w imieniu Komisarz UE ds. Środowiska Connie Hedegaard, podkreślił że wypracowane porozumienie w Warszawie wyznacza drogę do dalszych negocjacji przed kolejnym szczytem w Paryżu w 2015 roku. Zaznaczył także, że mimo rozbieżnych interesów, 194 państw całego świata, uczestniczących w warszawskim szczycie klimatycznym, zgodziło się wejść na drogę dialogu w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczania gazów cieplarnianych.  – Unia Europejska odpowiedzialna jest za 15 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Powinna dawać dobry przykład innym państwom świata, wskazując sposoby obniżenia emisji CO2 i efektywnego gospodarowania energią, ale nie jest w stanie rozwiązać tego globalnego problemu bez aktywnego włączenia się wszystkich emitentów CO2, w szczególności Chin, Indii, USA i Brazylii – mówił marszałek. Podkreślił także, że należy umiejętnie łączyć cele klimatyczne z zachowaniem konkurencyjności europejskiej i nie dopuszczać do nadmiernego wzrostu cen energii.

Liczba wyświetleń: 441

powrót