Aktualności

Sejmik uchwalił przyszłoroczny budżet

2013.12.16 15:25 , aktualizacja: 2013.12.17 15:24

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 16 grudnia br., uchwalił budżet na 2014 rok. Obradom towarzyszyło Betlejemskie Światło Pokoju.

 

Jak każdego roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia na posiedzenie sejmiku przybyli harcerze z chorągwi mazowieckiej i stołecznej, aby przekazać na ręce przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego i marszałka Adama Struzika Betlejemskie Światło Pokoju. Tegorocznym hasłem przyświecającym tej akcji jest: „Wyjdź z cienia – pokaż dobro!”

 

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej województwa na 2014 r. Przyszłoroczne dochody zaplanowano na 2,65 mln zł. Wydatki wyniosą przeszło 2,89 mld zł. Sejmik przyjął projekt budżetu wraz z poprawką zgłoszoną przez Komisję Zdrowia i Kultury Fizycznej, dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na edukację sportową dzieci i młodzieży oraz autopoprawką, która wprowadza do projektu budżetu przede wszystkim uwagi zgłoszone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Podjęto też uchwałę w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającej nieważność uchwały z 28 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013–2036.

 

Sejmik przyjął ponadto uchwałę dotyczącą przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny przy ulicy Barskiej w Warszawie. Wyrażono zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy województwem mazowieckim a gminą miastem Radom.

 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska
 • fot. Monika Guzowska

Liczba wyświetleń: 1149

powrót