Aktualności

Zjazd lekarzy

2013.12.16 11:20 , aktualizacja: 2013.12.17 10:31

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Wojciech...
Fot. Wojciech...
Fot. Wojciech...
Fot. Wojciech...

XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas zjazdu zainaugurowano VII kadencję odrodzonego samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Na stanowisko prezesa na VII kadencję wybrano Andrzeja Sawoniego.

 

Najbardziej zasłużonym na rzecz rozwoju samorządu lekarskiego na Mazowszu marszałek Adam Struzik przyznał Medale Pamiątkowe „Pro Masovia”. Wręczył je wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.Wśród wyróżnionych znaleźli się: Mieczysław Szatanek, dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Andrzej Sawoni, dyrektor szpitala SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, Konstanty Radziwiłł, wieloletni członek Okręgowej Rady Lekarskiej i wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Andrzej Włodarczyk, doradca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

Uczestnicy zjazdu udzielili absolutorium za lata 2009–2013 ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej oraz przyjęli sprawozdania: ORL, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe sukcesy oraz wyznaczono strategiczne cele na kolejne lata działania. Nowo wybrany prezes zapowiedział modernizację izby jako instytucji, zmianę sposobu komunikacji izby z lekarzami i środowiskiem zewnętrznym oraz zmianę oferty kierowanej do jej członków. – Izba ma być nowoczesną instytucją, służącą lekarzom. Ma być też instytucją opiniotwórczą – zapowiedział Andrzej Sawoni.

 

Dyskutowano również nt. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia z uwzględnieniem możliwości współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i uczelniami medycznymi.

 

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie prof. Zbigniew Czernicki.

Liczba wyświetleń: 573

powrót