Aktualności

Z posiedzenia sejmiku...

2014.02.10 15:45 , aktualizacja: 2014.02.11 12:14

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot.arch.UMWM

Oskar Kolberg został ogłoszony przez radnych województwa, na posiedzeniu sejmiku 10 lutego br., patronem roku 2014 na Mazowszu. W tym roku przypada bowiem 200. rocznica urodzin tego wielkiego badacza kultury ludowej.

 

Radni uchwalili ponadto zmiany w regulaminie konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, dzięki którym zgłoszenia do tej nagrody będą mogły składać również filie, oddziały i komórki organizacyjne muzeów – za zgodą swoich macierzystych placówek.

 

Przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatom: białobrzeskiemu (80 tys. zł), otwockiemu (110 tys. zł), przysuskiemu (100 tys. zł), sierpeckiemu (103 tys. zł) i wołomińskiemu (150 tys. zł) na prowadzenie działów pedagogicznych w bibliotekach powiatowych. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał bowiem w zeszłym roku pięć filii bibliotek pedagogicznych do prowadzenia powiatom, jako działy pedagogiczne bibliotek powiatowych i zobowiązał się w związku z tym do udzielania (do 2017 r.) dotacji finansowej na utrzymanie i rozbudowę tych działów oraz zatrudnienie pracowników.

 

Wprowadzono ponadto zmiany do budżetu województwa na 2014 r. oraz przyjęto uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego województwa mazowieckiego. Do obowiązujących przepisów prawa dostosowano statut Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Projekt uchwały dotyczący przekształcenia w spółkę Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – który wywołał długą dyskusję wśród radnych na temat zasadności takich przekształceń oraz stanu mazowieckiej służby zdrowia i poszczególnych szpitali – skierowany został do dalszego procedowania w Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

 

Radni zapoznali się również z głównymi założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła kontrolę w sprawie podejmowanych przez zarząd województwa działań dotyczących uiszczania przez województwo mazowieckie „janosikowego” w roku 2013. W ocenie komisji wszystkie działania podejmowane były prawidłowo.

Liczba wyświetleń: 1100

powrót