Aktualności

Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli

2014.02.13 11:10 , aktualizacja: 2017.01.31 10:56
Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. Nina Małachowska

12 lutego marszałek Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE).


Jednym z punktów spotkania Komisji ENVE była dyskusja z komisarzem europejskim ds. środowiska Janezem Potočnikem na temat inicjatywy „Let's Clean up Europe” (Posprzątajmy Europę), która organizowana jest w całej Europie 10 maja br., i ma przede wszystkim wymiar lokalny. Inicjatywa ma zgromadzić ochotników gotowych zbierać odpady w swoich miejscowościach. Akcja służyć ma nie tylko sprzątaniu śmieci, lecz również rozpoczęciu dyskusji na temat odpadów i gospodarowania nimi. W skali roku przeciętny obywatel UE wytwarza ponad 500 kg odpadów komunalnych, liczba ta waha się od 300 do 700 kg w różnych państwach członkowskich. Połowa z tych odpadów poddawana jest recyklingowi, ale państwa członkowskie ogromnie różnią się między sobą pod tym względem. Dlatego Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska w swoim programie działań na rok 2014 będzie skupiać się na tzw. gospodarce obiegowej, efektywnym gospodarowaniu zasobami i polityce dotyczącej odpadów. Komisarz UE Janez Potočnik podkreślił, że Unia Europejska będzie wspierać starania na rzecz odchodzenia od gospodarki konsumpcyjnej, która generuje odpady, na rzecz gospodarki o charakterze obiegowym, która raz po raz wykorzystuje te same zasoby.

 

Następnie przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych głosowali nad opinią „Powszechny dostęp do energii po przystępnych cenach”, która odnosi się do kwestii ubóstwa energetycznego. Członkowie ENVE w swojej opinii zauważyli, że 50–125 mln ludzi w Europie boryka się z tym problemem. W Bułgarii, Portugalii i Rumunii, a także na Litwie, Cyprze, Łotwie i Malcie już 30 proc. ludności nie jest w stanie odpowiednio ogrzać swych mieszkań i musi płacić nieproporcjonalnie wysokie rachunki za energię. Również w Grecji, Polsce, Włoszech, Hiszpanii i na Węgrzech 20 proc. obywateli zmaga się z ubóstwem energetycznym. Przyczyną takiej sytuacji jest rosnący wskaźnik deprywacji materialnej społeczeństw UE (wskaźnik zagrożenia ubóstwem). W związku z tym członkowie ENVE w swojej opinii zaproponowali m.in.: ograniczenie rachunków ryczałtowych za energię, wprowadzenie górnego limitu wzrostu cen energii oraz ulg podatkowych dla odbiorców zużywających niewielką ilość energii.

 

Ponadto członkowie ENVE przegłosowali wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie lekkich plastikowych toreb na zakupy, które do 2020 r. powinny zostać wycofane z użytku względu na alarmującą ilość plastiku w odpadach gromadzonych w środowisku. Kolejną omawianą kwestią były nowe wytyczne KE dotyczące pomocy państwa w dziedzinie energii. Ponieważ stale zwiększa się popyt na energię, a jednocześnie przepisy limitujące emisję gazów cieplarnianych, Komisja Europejska chce promować pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zniesieniu dotacji dla paliw kopalnych.
 

Liczba wyświetleń: 471

powrót