Aktualności

Europa bardziej partnerska

2014.03.10 08:25 , aktualizacja: 2014.03.10 08:33

Autor: Katarzyna Mańska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w  Europejskim Szczycie Regionów i Miast, który odbył się w Atenach (7-8 marca br.).

 

Tematem przewodnim szczytubyłoposzukiwanie najbardziej efektywnych form zaangażowania regionów i miast Europy, ukierunkowane na ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy. Uczestnicy szczytu wzięli udział w warsztatach poświęconych dobremu zarządzaniu regionami i zastanawiali się nad wizją Unii Europejskiej i przyszłą rolą regionów i miast.

 

Jednym z głównych tematów, poruszonych podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Regionówbył śródokresowy przegląd strategii „Europa 2020”, w sprawie którego powstała Deklaracja Ateńska. W dokumencie tym Komitet Regionów opowiedział się za odnowieniem zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz stworzenia silniejszej, bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej wspólnoty, sprzyjającej w większym stopniu włączeniu społecznemu. Zdaniem członków KR odnowiona strategia powinna opierać się na silniejszym partnerstwie i większej odpowiedzialności wszystkich szczebli sprawowania rządów, wprowadzeniu wymiaru terytorialnego, większej przejrzystości i odpowiedzialności, a także wielopoziomowym sprawowaniu rządów. W „Deklaracji” zaproponowano, by podlegała ona ocenie oddziaływania terytorialnego w oparciu o zaktualizowaną Europejską Perspektywę Rozwoju Przestrzennego.

 

Ponadto Komitet Regionów podjął decyzję o opracowaniu Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie. Będzie ona niewiążącym instrumentem politycznym wyrażającym gotowość władz publicznych do wcielenia w życie wartości, zasad i mechanizmów wielopoziomowego sprawowania rządów. Ta inicjatywa Komitetu Regionów jest otwarta dla wszystkich europejskich władz publicznych. Wyjaśnia, jak zbudować demokratyczną Unię w oparciu o stosowane w praktyce nowe sposoby działania i uczestnictwa podmiotów politycznych i gospodarczych, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w życiu demokratycznym. Stanowi też odpowiednie ramy działania dla nowej struktury innowacji w sektorze publicznym w Europie.

  • fot. archiwum UMWM
  • fot. archiwum UMWM

Liczba wyświetleń: 411

powrót