Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku

2014.04.08 09:35 , aktualizacja: 2014.04.08 10:04
Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz

Posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego zbiegło się z obchodzonym 7 kwietnia Światowym Dniem Zdrowia. Temat służby zdrowia był też głównym punktem obrad. Radni wysłuchali bowiem informacji zarządu województwa na temat sytuacji finansowej mazowieckich szpitali.

 

Środki ujęte w Planie finansowym NFZ dla województwa mazowieckiego są niższe w br. od zaplanowanych na rok 2013. Mazowsze otrzymuje też mniej pieniędzy niż wynika to z wpłaconych składek. W 2013 r. wpłynęło ze składek 10,5 mld zł, a plan finansowy wyniósł 9,15 mld zł. Różnica ta zamiast do mazowieckich szpitali, trafia do innych województw. – To jest „janosikowe-bis” – zaznaczył marszałek Adam Struzik. – Potwierdza to wadliwość mechanizmu podziału środków finansowych na województwa – dodał marszałek. Radni wysłuchali również informacji na temat przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego oraz efektów tych działań czy przeprowadzonych inwestycji w placówkach służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Na posiedzenie przybyli dyrektorzy szpitali. Pięciu spośród nich zaprezentowało placówki, którymi kierują (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach).

 

W dalszej części obrad sejmik uznał za bezzasadne 85 wezwań mieszkańców warszawskich dzielnic Bemowa i Bielan do usunięcia naruszeń prawa dotyczących Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza i uchwały wykonawczej. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwość funkcjonowania kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Kampinoskiej oraz wysypiska śmieci  prowadzonego przez firmę Byś Wojciech Byśkiniewicz przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie. Skargi powinny być kierowane do instytucji kontrolujących funkcjonowanie tego typu instalacji.

 

Sejmik przyjął ponadto zmiany w „Rocznym programie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...”, dotyczące wprowadzenia zadań z obszaru sportu dzieci i młodzieży. Na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, przeznaczono prawie 345 tys. zł.

 

Ustalono też, na jakie zadania podzielone zostaną środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w br. Zarząd zaproponował, aby przeznaczyć 7 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych, 4,2 mln zł na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej oraz 1,5 mln zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

Radni przyjęli ponadto uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, która w tym roku obchodzi jubileusz 85. lecia istnienia.

 

Sejmik zapoznał się również z „Raportem z wykonania w 2013 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016 i efektów jej realizacji”.

Liczba wyświetleń: 1095

powrót