Aktualności

W dbałości o zdrowie Mazowszan

2014.04.28 08:40 , aktualizacja: 2014.04.29 15:06

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.arch.Starostwo...

Województwo mazowieckie będzie współpracowało z powiatem pułtuskim w obszarze ochrony i promocji zdrowia. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz starosta pułtuski Edward Wroniewski.

 

Porozumienie będzie sprzyjało wszelkim inicjatywom służącym poprawie dostępności i zwiększeniu jakości świadczeń medycznych oraz propagowaniu postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Mazowsza.

 

Zarówno województwo mazowieckie, jak i powiat pułtuski na mocy podpisanego listu intencyjnego będą podejmowały działania zmierzające do zwiększenia dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, m.in. poprzez współpracę podmiotów leczniczych, w tym  Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o. Intencją porozumienia pomiędzy spółkami jest wymiana tzw. dobrych praktyk w zakresie zarządzania placówką zdrowia publicznego. Mazowiecka spółka jest wieloprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem, zaliczanym do przodujących zakładów diagnostyczno-leczniczych w Polsce. Wypracowany przez bródnowski szpital w przeciągu ostatnich lat sprawny wzorzec zarządzania będzie stanowił punkt odniesienia w bieżącym zarządzaniu placówką w Pułtusku.

 

Rezultatem podjętej współpracy będzie zwiększenie efektywności działania podmiotów leczniczych oraz zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do nowoczesnego lecznictwa, a także ochrony życia i zdrowia.

Liczba wyświetleń: 618

powrót