Aktualności

23. Posiedzenia Komisji ENVE

2014.04.25 15:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:55
Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska

24 kwietnia marszałek Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE). Był też współgospodarzem seminarium zorganizowanego przez województwo mazowieckie wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na temat  podnoszenia jakości w systemie opieki zdrowotnej w ramach projektu InterQuality.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest koordynatorem projektu badawczego InterQuality, prowadzonego przez zespół prof. Tomasza Hermanowskiego. Zbadanie wpływu modeli finansowania i systemów motywacyjnych na jakość, efektywność i równość dostępu do usług medycznych, wypracowanie praktycznych zintegrowanych modeli finansowania opieki zdrowotnej oraz ocena możliwości wdrożenia i potencjalnej skuteczności zaproponowanych rozwiązań w odniesieniu do uwarunkowań systemów ochrony zdrowia w państwach partnerów projektu to główne cele inicjatywy.  Zadanie finansowane jest ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) miliard ludzi w skali świata nie może sobie pozwolić na dostęp do usług medycznych, z drugiej strony od 20-40 proc. środków przeznaczanych na służbę zdrowia jest marnotrawionych. Seminarium współorganizowane przez Mazowsze w Komitecie Regionów w Brukseli było podsumowaniem wyników projektu InterQuality, opracowanych na bazie konkretnych rozwiązań funkcjonujących w różnych krajach świata z rozpatrzeniem uwarunkowań instytucjonalnych (link do strony: http://www.interqualityproject.eu/).

 

Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu podkreślił, ze województwo mazowieckie jest właścicielem 29 podmiotów leczniczych, wśród których jest 12 szpitali wieloprofilowych, 11 placówek specjalistycznych, 2 placówki lecznictwa ambulatoryjnego oraz 4 stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.  – Mazowieckie jednostki medyczne muszą być konkurencyjne, biorąc pod uwagę, że to pacjenci swobodnie dokonują wyboru świadczeniodawcy. Dlatego też województwo dokonuje wszelkich starań, by były one odpowiednio doposażone oraz świadczyły usługi na wysokim poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej proporcji kosztów  – zaznaczył marszałek.

 

Podczas 23. Posiedzenia Komisji ENVE dyskutowano i głosowano m.in.: opinię perspektywiczną w sprawie 7. Unijnego programu działań w zakresie środowiska dotyczącego miast, „Wielopoziomowego zarządzania na rzecz unijnej strategii różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.” oraz pakiet dotyczący polityki w zakresie czystości powietrza.

Liczba wyświetleń: 502

powrót