Aktualności

Kondycja mazowieckich szpitali

2014.09.15 14:20 , aktualizacja: 2014.10.10 14:18

Autor: Dagmara Jaworska, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Biuro Prasowe
  • fot.Biuro Prasowe
  • fot.Biuro Prasowe
  • fot.Biuro Prasowe

Choć negocjacje dotyczące kontraktów z NFZ na 2015 r. ruszają pod koniec roku, już teraz, członek zarządu Elżbieta Lanc, nadzorująca m.in. obszar zdrowia, spotkała się z dyrektorami szpitali oraz przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału NFZ, by porozmawiać o problemach mazowieckich szpitali, ich oczekiwaniach i potrzebach.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego odpowiada za funkcjonowanie 29 podmiotów leczniczych, w tym 12 szpitali wieloprofilowych, 11 szpitali specjalistycznych i 4 stacji pogotowia ratunkowego. To jedne z najlepszych placówek w regionie. Tylko w ciągu pierwszego półrocza br. na ich oddziałach szpitalnych hospitalizowanych było 165 tys. osób. Samorząd Mazowsza w ciągu ostatnich 15 lat przeznaczył na inwestycje, remonty, informatyzację placówek oraz zakup karetek i sprzętu medycznego ponad 1,2 mld zł.

 

Dyrektorzy szpitali mieli szansę przedstawić obszary działalności zarządzanych przez nich placówek, które stawiają przed nimi największe wyzwania. Członek zarządu Elżbieta Lanc zaprezentowała pięć newralgicznych zagadnień, z których wynikają problemy finansowe placówek zdrowia.

 

Wszystkim nam zależy, aby otrzymane w ramach kontraktów środki były wykorzystywane w sposób  racjonalny i efektywny. Już dziś przygotowujemy się do negocjacji o kontrakty, ponieważ zależy nam na osiągnięciu optymalnego rozwiązania dla obu stron. Chcemy więc, aby uzyskane środki były jak największe i dopasowane do potrzeb i możliwości naszych placówek, ale przede wszystkim, aby zapewniony był pełny dostęp do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców naszego regionu – podkreśliła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Środki na bieżącą działalność szpitali podległych samorządowi województwa pochodzą z NFZ. W 2013 r. było to przeszło 10 mld zł. To jak funkcjonują szpitale i jakie świadczenia mogą oferować mieszkańcom zależy od środków, które uda im się wynegocjować w ramach corocznych kontraktów. Niestety pieniądze przeznaczane na publiczną służbę zdrowia ciągle nie są wystarczające, stąd wszystkie regionalne NFZ, także oddział mazowiecki, muszą umiejętnie i racjonalnie dzielić otrzymywane z centrali pieniądze. Mazowieckie placówki zdrowia borykają się z pięcioma zasadniczymi problemami ­– niezapłaconymi nadwykonaniami, niedoszacowanymi stawkami za świadczenia, rocznym okresem rozliczeniowym, kierowaniem środków na wysoko płatne świadczenia tylko do wyspecjalizowanych ośrodków oraz niesprawiedliwym algorytmem podziału środków przeznaczanych na leczenie Mazowszan z centrali NFZ.

 

Spotkanie członek zarządu Elżbiety Lanc z przedstawicielami mazowieckich szpitali oraz  NFZ było okazją do dyskusji nad złożonymi problemami oraz próbą znalezienia korzystnych rozwiązań dla obu stron.

 

 

 

Kluczową kwestią są – generujące duże straty –świadczenia udzielane pacjentom ponad limit określony w kontrakcie z NFZ. Tylko w 2013 r. ich wartość wyniosła ponad 57 mln zł, z czego aż 53 mln zł zostało przeznaczone na leczenie szpitalne, kolejne na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Wniosek wynikający z tych danych jest prosty – mazowieckie szpitale leczą za pieniądze, których nie mają. W 2013 r. oddziały szpitalne placówek „wypracowały” z tego powodu stratę aż 174 mln zł. Pierwsze półrocze 2014 r. mazowieckie placówki kończą z kwotą nadwykonań przekraczającą 62 mln zł.

 

Dyrektorzy szpitali zwracali również uwagę na niedoszacowanie stawek na różnego rodzaju świadczenia specjalistyczne. Do takich należą – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dzieci i młodzieży. NFZ inaczej punktuje te same badania wykonywane u dzieci i dorosłych. (Te dotyczące najmłodszych członków społeczeństwa są bardziej kosztowne i na nie w szczególności brakuje środków, stąd trudna sytuacja mazowieckich szpitali dziecięcych). Jest również potrzeba przywrócenia korzystniejszego dla działalności szpitali półrocznego okresu rozliczeniowego.

  

W trakcie rozmów zwrócono też uwagę na działanie niesprawiedliwego algorytmu podziału środków pomiędzy centralą NFZ a województwem mazowieckim – tzw. janosikowe bis, To również trzyma w impasie rozwój i działalność szpitali. Zgodnie z algorytmem NFZ mieszkańcy Mazowsza znacznie więcej wpłacają do systemu w ramach swojej składki zdrowotnej niż ostatecznie trafia na ich leczenie w mazowieckich szpitalach i przychodniach. W 2013 r. ta różnica wyniosła ponad 1,3 mld zł.

 

Z budżetu województwa mazowieckiego całkowicie sfinansowano m.in. budowę szpitala w Ostrołęce – inwestycji o wartości 400 mln zł, a także oddany do użytku w 2013 r. nowy budynek Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie z SOR-em dla dzieci, Oddziałem Pooperacyjnym i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym. Całkowita wartość tej inwestycji to 71 mln zł. Dzięki środkom samorządu zbudowano radomski szpital na Józefowie (123 mln), rozbudowano Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (66 mln) czy zmodernizowano blok operacyjny w szpitalu Bródnowskim (25 mln). Władze Mazowsza w ciągu ostatnich lat zainwestowały setki milionów w specjalistyczny sprzęt. Do marszałkowskich szpitali za sprawą wsparcia samorządu trafiały m.in. kardiomonitory, angiografy, mammografy, tomografy komputerowe, aparaty RTG, echokardiografy a także stoły operacyjne i nowoczesne ambulanse.  

 

 

Liczba wyświetleń: 472

powrót