Aktualności

Rusza największy projekt medyczny na Mazowszu

2014.09.17 08:45 , aktualizacja: 2014.09.19 15:21

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Już wkrótce dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dokumenty medyczne dotyczące pacjentów leczących się w mazowieckich szpitalach będą nie tylko w sposób bezpieczny wytwarzane i przechowywane, ale także udostępniane w razie potrzeby między tymi placówkami. Właśnie rusza realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego unijny projekt – „E-zdrowie dla Mazowsza”. Całkowita wartość inwestycji to ponad 88 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to aż 72 mln zł.

 

Projekt jest prawdziwą rewolucją informacyjną w największych szpitalach naszego regionu. Z udostępnionych 23 szpitalnych rejestrów publicznych i usług online w ciągu najbliższych lat skorzysta ponad 240 tys. osób, a podpisem elektronicznym posługiwać się będzie mogło ponad 8 tys. lekarzy i personelu medycznego.

 

 

 

 

 

– E-zdrowie to wielkie korzyści dla szpitali i lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów – zapewnia członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Szpitale zyskają nowy sprzęt, lekarze kompleksowy dostęp do dokumentacji medycznej, a pacjenci skuteczniejszą służbę zdrowia. Błyskawiczny dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta, zabezpieczenie dokumentów przed zaginięciem czy dostęp do historii choroby pacjenta w różnych lokalizacjach, to tylko niektóre z zalet  wprowadzenia elektronicznych rozwiązań – wylicza Elżbieta Lanc.

 

Wymiana danych medycznych między szpitalami podległymi samorządowi województwa będzie możliwa dzięki utworzeniu i rozbudowie infrastruktury informatycznej placówek medycznych biorących udział w projekcie. W zinformatyzowanych szpitalach dane o pacjentach będą gromadzone w sposób spójny i kompleksowy, co pozwoli na szybszy do nich dostęp. Dzięki projektowi działalność mazowieckich podmiotów leczniczych zostanie dostosowana do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Będzie także zintegrowana z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych. Takie gromadzenie danych online pozwoli na pełny nad nimi nadzór oraz monitorowanie dostępności świadczeń medycznych w podległych samorządowi szpitalach.  

 

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji usprawni pracę placówek, skracając czas trwania niektórych szpitalnych procedur administracyjnych. Dane medyczne o pacjencie zgromadzone w jednej elektronicznej teczce będą łatwiej i szybciej dostępne dla lekarzy, co pozwoli na podejmowanie przez nich szybszych i trafniejszych decyzji dotyczących ewentualnego leczenia. Zastosowanie takich rozwiązań przełoży się zatem również na jakość codziennej pracy lekarzy i całego personelu medycznego.

 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie. Placówki będą wyposażone w szybkie łącza internetowe, które zapewniają pełną i bezproblemową wymianę danych medycznych. W szpitalach powstaną repozytoria elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w części lokalnej i regionalnej, a także zakupiony zostanie program, który umożliwi przygotowywanie regionalnych analiz i opracowań statystycznych.

 

– To projekt wyjątkowy pod wieloma względami: zarówno jeśli chodzi o kwotę (ponad 88 mln zł), jak też liczbę partnerów (w projekcie jest ich aż 23). To przede wszystkim inwestycja, która swoim zasięgiem obejmie całe Mazowsze i będą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, przystępując do realizacji projektu, zawarł porozumienie partnerskie z 23 podmiotami leczniczymi, dla których jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Liderem projektu jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie.

 

Szczegóły dotyczące dalszego działania przy wdrażaniu projektu zostaną ustalone na początku października – wówczas odbędzie się spotkanie przedstawicieli beneficjenta projektu, lidera oraz menadżera.

 

 

  • Fot. Biuro Prasowe UMWM
  • Fot. Biuro Prasowe UMWM

Pliki do pobrania

Rozmiar: 218 kB, Liczba pobrań: 470, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 615

powrót