Aktualności

Mazowsze w sieci METREX

2014.10.10 10:15 , aktualizacja: 2014.10.10 12:04
Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Aleksandra Prandota

8 października w Brukseli uroczyście wręczono marszałkowi Adamowi Struzikowi certyfikat oficjalnego wstąpienia do międzynarodowej sieci METREX – Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych. 

 

Mazowsze od 2005 r. aktywnie uczestniczy w działaniach i inicjatywach tej sieci. Dotychczasowa współpraca miała jednak wymiar nieformalny. Województwo mazowieckie brało udział w licznych konferencjach i spotkaniach sieci, a mazowieccy eksperci zasiadali w grupach roboczych i współuczestniczyli w projektach realizowanych przez tę organizację.

 

Decyzja o przystąpieniu do grupy regionów partnerskich poparta jest wieloletnimi obserwacjami i doświadczeniem efektywnej współpracy. Mazowsze wzięło udział w dwóch Reprezentatywnych Zintegrowanych Działaniach Współpracy (RINA’s), koncentrujących się na przestrzennej wizji metropolii Europy Środkowej (RINA 2) oraz współpracy północy z południem. Ponadto region aktywnie działał w ramach inicjatyw takich jak InterMETREX, PolyMETREX-Plus, Intra-Metropolitan, Policentricity czy też URMA.

 

Dla Mazowsza przyłączenie się do innych, silnych europejskich regionów w ramach sieci METREX otwiera nowe możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach tego systemu kluczowi decydenci wspólnie dzielą się wiedzą i kompetencjami w europejskich sprawach metropolitalnych. Główna ideą jest podejmowanie takich działań, które będą korzystnie wpływały na spójność terytorialną w Europie i promowały policentryczne powiązania na poziomie metropolitalnym.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 447

powrót