Aktualności

Galileo na usługach pasażerów

2014.10.23 10:25 , aktualizacja: 2017.01.31 10:53

Autor: Aleksandra Prandota, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyło się  24. Posiedzenie  Polityki Spójności Terytorialnej (COTER), w którym uczestniczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych dyskutowali na temat podroży multimodalnych, dostępnych usług informacyjnych, odprawy pasażerów (w tym sprzedażą biletów), tak aby upublicznianie informacji o rozkładach jazdy i innych danych o podróży było udostępniane wszystkim obywatelom UE bez wyjątku i to w takiej formie, aby każdy mógł je jak najprościej i najskuteczniej wykorzystać. Nowością jest zaangażowanie do komunikacji pasażerskiej kosmicznego segmentu UE – systemu nawigacji Galileo, za pomocą którego będzie można mieć dostęp do informacji dynamicznej, np. o aktualnym położeniu pojazdu komunikacji publicznej.

 

Debatowano też nad projektem opinii Komitetu Regionów w sprawie 6. sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Polityka spójności ma najbardziej strategiczne znaczenie dla europejskiego modelu, szczególnie w momencie kryzysu gospodarczego, kiedy to utrzymanie poziomu inwestycji publicznych, które przekładają się na tworzenie długoterminowych miejsc pracy, jest trudne w wielu państwach członkowskich. Jak podkreślili członkowie KR – w obecnej sytuacji – oprócz funduszy strukturalnych, które mają służyć długoterminowemu dostosowaniu strukturalnemu i gospodarczemu, konieczne są krótkotrwałe środki stymulujące. Polityka publiczna w sytuacji, kiedy w Unii Europejskiej przybywa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, musi także mieć zdolność szybkiego reagowania na wstrząsy ekonomiczne.   

 

Ponadto członkowie COTER rozmawiali o programie prac i propozycjach działań na przyszły rok.

 

  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota

Liczba wyświetleń: 385

powrót