Aktualności

Regionalne Centrum Kultury w gminie Bielany

2014.11.25 10:50 , aktualizacja: 2014.11.25 11:11

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. arch. UMWM

Już niedługo mieszkańcy gminy Bielany, a także turyści będą mogli korzystać z nowej oferty kulturalnej i turystycznej. Odnowiony zabytkowy kościół po remoncie będzie pełnił funkcje kulturalno-integrujące. Gmina pozyskała na ten cel unijne środki w ramach RPO WM 2007–2013. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 750 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz wójt gminy Bielany Zbigniew Woźniak.

 

Inwestycja, która będzie realizowana, pozwoli ochronić dziedzictwo kulturowe oraz stworzy możliwości dla działań o charakterze edukacyjno-kulturowym. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzone zostaną remont i przebudowa kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej (jest wpisany do rejestru zabytków) w miejscowości Rozbity Kamień.

 

Parafia powstała w 1448 r., a drewniany kościół został zbudowany w 1778 r. Budynek stanowi jeden z najcenniejszych przykładów architektury sakralnej z XVIII w. W świątyni znajdują się m.in. cenne księgi parafialne, które są bardzo dobrze zachowane (brakuje pojedynczych egzemplarzy). Są w nich pierwsze wzmianki dotyczące rodzin chłopskich oraz szlacheckich: Dmowskich, Kosieradzkich, Księżopolskich, Rozbickich. Zbiór stanowi unikat regionalny, ponieważ są to jedne z najstarszych ksiąg parafialnych na terenie Podlasia Zachodniego. 

 

Renowacji zostanie poddana również historyczna dzwonnica, a cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych (bariery architektoniczne uniemożliwiały im poznanie zabytku). Wybudowane zostaną odpowiednie podjazdy oraz toalety z udogodnieniami. Zachowanie tego zabytku w dobrym stanie ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy Bielany i parafii Rozbity Kamień. W odnowionym budynku swoje miejsce znajdzie centrum informacji turystycznej.

 

Pamiętając o historii

 

Beneficjent zaplanował również budowę dwóch pomników upamiętniających historyczne wydarzenia związane z regionem. Powstanie pomnik Otto Warpechowskiego w miejscowości Paczuski Duże i Bitwy pod Sikorami w miejscowości Sikory. W planach jest też remont pomnika  Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. Obiekty będą podstawą do wyznaczenia szlaków dla osób odwiedzających gminę, m.in. Szlaku Różnorodnych Kultur, Szlaku Walk i Pomników Historycznych.

 

Projekt przewiduje również współpracę z partnerami (Zespołem Oświatowym w Bielanach Jarosławach, z Podlaskim Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie) m.in. w zakresie promocji projektu i organizacji  spotkań dotyczących propagowania wydarzeń związanych z działalnością kulturalną.

 

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na terenie gminy Bielany do tej pory zrealizowano trzy inwestycje z RPO WM na kwotę dofinansowania blisko 4 mln zł. Powstała hala sportowa przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach i utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie. Zrealizowano też projekt turystyczny.

 

Tytuł projektu: Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielanach

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna  w Bielanach

Całkowita wartość projektu: 880 759,14 zł

Kwota dofinansowania: 748 645,27 zł

Działanie 6. 1. Kultura

 

Liczba wyświetleń: 571

powrót