Aktualności

Posiedzenie komisji ENVE

2014.12.12 14:15 , aktualizacja: 2014.12.12 15:11

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Nina Małachowska
Fot. Nina Małachowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 26. posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), które odbyło się 11 grudnia w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. 

 

Zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego, Parlament Europejski i Rada UE mają obligatoryjny obowiązek konsultowania się z Komitetem Regionów podczas całego procesu prawodawczego w wyznaczonych obszarach. Na poziomie Komitetu Regionów obszary te przypisane są poszczególnym Komisjom KR. Komisja ENVE zajmuje się przeglądem i konsultacją prawodawstwa UE w zakresie środowiska, energii oraz zmian klimatycznych. W latach 2012–2014 Komisja ENVE odbyła 12 posiedzeń, w tym trzy wyjazdowe.

 

Grudniowe spotkanie było swoistym podsumowaniem pracy komisji na przestrzeni ostatnich 3 lat, czyli od września 2012 r. W tym czasie Komisja pracowała nad 26 opiniami sporządzonymi na podstawie wniosku o konsultację (statutowa aktywność Komitetu Regionów).

 

Autorem jednej z opinii, dotyczącej Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej, był marszałek Adam Struzik. Odwołał się w niej do przykładów wykorzystania technik satelitarnych na Mazowszu i polityki wspierania ich poprzez np. wykorzystanie danych pochodzących z satelitów do efektywnego zarządzania transportem – pozycjonowanie karetek pogotowia, pociągów; budowę systemów wczesnego ostrzegania odnośnie pożarów, powodzi i susz (teledetekcja satelitarna), pozyskiwanie informacji o przestrzeni a następnie przetwarzanie jej na specjalistyczne mapy, które stanowią podstawę do planowania przestrzennego w regionie oraz identyfikacji przestrzeni pod duże inwestycje. Opinia ta przedstawiła regionalne ujęcie kosmicznej polityki przemysłowej poprzez wykorzystywanie odpowiednich funduszy strukturalnych na poziomie regionów oraz stymulowanie użycia danych kosmicznych i rozwój innowacyjnych zastosowań. Opinię na temat kosmicznej polityki przemysłowej można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Liczba wyświetleń: 409

powrót