Aktualności

ZWRP w nowej kadencji samorządowej

2015.02.20 14:40 , aktualizacja: 2015.07.30 11:26
Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
Spotkanie przedstawicieli regionów w Jachrance fot.arch.UMWM
Marszałek Adam Struzik ponownie wybrany wiceprezesem zarządu Związku Województw RP fot.arch.UMWM

Marszałek Adam Struzik ponownie wybrany wiceprezesem zarządu Związku Województw RP. Jako przedstawiciel tego gremium zasiądzie też w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015–2018.

 

Spotkanie przedstawicieli regionów

W podwarszawskiej Jachrance – 19–20 lutego – odbyło się posiedzenie zarządu oraz XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem obrad było  m.in. sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2011–2014, także budżet na 2015 r. oraz wybór nowych władz.

 

Prezydium ZWRP

Prezesem zarządu został Jacek Protas – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wiceprezesami – Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego i Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego. Na członków zarządu wybrano: Barbarę Zdrojewską – przewodniczącą sejmiku województwa dolnośląskiego, Urszulę Nowogórską – przewodniczącą sejmiku województwa małopolskiego oraz Wojciecha Saługę – marszałka województwa śląskiego.

Zgromadzenie Ogólne ZWRP delegowało również przedstawicieli związku do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

To dobrowolne stowarzyszenie województw. Jego głównym zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich regionów. Przedstawiciele związku reprezentują interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inicjują i opiniują projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirują oraz podejmują inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw i współpracę międzynarodową na poziomie regionów. Wymieniają się również doświadczeniem i tzw. dobrymi praktykami.

Liczba wyświetleń: 566

powrót