Aktualności

Praca w komisjach wre!

2015.03.03 12:30 , aktualizacja: 2015.03.16 13:30
Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. archiwum UMWM

Posiedzenia komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) i Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), których stałym członkiem jest marszałek Adam Struzik odbyły się 2 i 3 marca w Brukseli.

 

Nowa podkomisja w COTER

W obecnej kadencji Komitetu Regionów, przypadającej na lata 2015–2020, zdecydowano poszerzyć dotychczasowe kompetencje Komisji Polityki Spójności Terytorialnej o kwestie związane z budżetem Unii Europejskiej, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne. Tym samym w ramach COTER utworzono specjalną podkomisję ds. budżetu, w której pracach uczestniczył będzie m.in. marszałek Adam Struzik. O powołaniu marszałka do podkomisji zdecydował sukces jego zeszłorocznej opinii na temat wykonania budżetu UE, która została wybrana jako jedna z dwóch najważniejszych opinii Komitetu Regionów w 2014 r.

 

Priorytety dla regionów

Podczas posiedzenia omówiono również priorytety dla władz lokalnych i regionalnych na nadchodzący rok. Do najistotniejszych zaliczono Plan inwestycyjny Junckera oraz nowo powstały Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny, a także wyniki rozmów negocjacyjnych dotyczących umów partnerstwa i programów operacyjnych.

 

Polityka kosmiczna

Komisja ENVE w swoich rocznych priorytetach wyznaczyła obok polityki energetycznej, łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz środowiska naturalnego – politykę kosmiczną, ze szczególnym uwzględnieniem Galileo oraz GMES/Copernicus. Uznano, że  kosmiczna polityka przemysłowa ma strategiczne znaczenie dla konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionów w całej UE. Istotne jest wsparcie władz lokalnych i regionalnych jako użytkownikach technologii i usług satelitarnych i kosmicznych.

 

Rozwój współpracy

Członkowie ENVE będą dążyć do jeszcze ściślejszej współpracy międzyinstytucjonalnej w kontaktach dwustronnych z odpowiednimi komisjami Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza ENVI i ITRE) oraz Komisją Europejską, a także z najważniejszymi podmiotami w sektorze polityki kosmicznej dla władz lokalnych i regionalnych, takimi jak sieć NEREUS. Województwo mazowieckie jest jedynym polskim członkiem tej międzynarodowej sieci współpracy i aktywnie uczestniczy w jej pracach.

Liczba wyświetleń: 469

powrót